Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məhərov İbrahim Kamran oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam ray. Şıxlar kəndi  Ibrahim Maharov.jpg 
Təvəllüdü 23.05.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.01

Riyazi analiz

Banaxqiymətli Besov fəzalarında ekvivalent normalar
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxdəyişənli funksiyaların birdəyişənli funksiyalarin cəmi ilə yaxinlaşdırılmasında ekstremal element qurulmuş, alternans alqo-ritminin yığılması isbat edilmişdir, ridge funksiyalarının xətti kombinasiyaları ilə yaxinlaşması məsələsinə baxılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Kenquru olimpiada məsələləri, Bakı, Radius- 2014,. 312 səh.

2. İsmayılov V.E., İ.K.Maharov On the alternating algorithm for the appox. by linear superpositions, Riyaziyyat və mexanika insti-tunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beyn.Konfransın materialları,Bakı-2014, s.194

3. Arzu M.-B. Babayev, İ.K.Maharov Constructing extremal elements in approximation by sums of univa-riate functions, NAS Azerbaijan Procee dings of the İnstitute of Matematics and Mechanics, vol 41, № 1, 2015, pp.39-43

4. Ismailov V.E.,İ.K.Maharov Representation by conti nuous ridge functions, Internatinal Conference Matematical Analysis, Dif ferential Equations and the ir Applications, Abstracts, Sept.8-13,2015,Baku

5. A.Kh., Asgarova A.M-B.Babayev,İ.K.Maharov On the error of approximation by ridge functions with two fixed directions. Tbilisi Mathematical`Journal, 10(2), 2017, pp. 111-120

6. Asgarova A. Kh.,Babayev A.M-B.,İ.K.Maharov On the er-ror of approximation by ridge functions with two fixed direc-tions, Trans.Nath.Acad.Sci.Azerb.Ser.Phys.Tech. Math. Sci. vol.38, 1, 22-29,(2018)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti “Zəngi” liseyində riyaziyyat müəllimi- 27 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

“Zəngi” liseyi, AZ1096 , Azərbaycan Respublikası Bakı şəh. Nizami ray. Məhsəti Gəncəvi küç.7

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi,

riyaziyyat müəllimi
Xidməti tel. (+994 12) 4212413
Mobil tel. (+994 50) 7609680 
Ev tel. (+994 12) 3767407 
Faks  
Elektron poçtu ibrahimmaharov@gmail.com