Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Könül Səfər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə ray., 32-lər qəs 
Təvəllüdü 23.06.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Biristiqamətli liflə armaturlaşdırılmış kompozitlər üçün deformasiya olunan bərk cism mexanikasının tərs məsələləri.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

6

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb cismin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin araşdırılması və çatın zirvə ətrafında dağılma parametrlərinin minimizasiyasını nəzəri və praktik olaraq ədədi və analitik üsullarla çox böyük dəqiqliklə göstərərək dəqiq ədədi nəticənin alınması.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Mammedov K.S, Мирсалимов В.М. “Обратная двоякоперио-дическая задача теории упругости для композита, армированного одно-направленными волокнами.” Пробл.машиностр.и надеж. машин.- 2011, № 3, с.39-43.
  2. “Inverse problem on elasticity theory on inclusion-binder interaction.” Proc.of IMM./NAS.of Azerb.- 2011.- vol.XXXIV (XLII).- p.111.
  3. Mammedov K.S, Мирсалимов В.М. “Обратная задача механики разрушения для составного   тела.” 4 Межд. конф. «Деформация и разрушение материалов и нано-материалов», М, 2011, 25-28 окт.- с.943-944.
  4. “Определение параметров разрушения в композитах, армированных однонаправленными волокнами.” Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 85 illik yub. həsr olunmuş   beynəlxalq konf.tezisləri- Bakı, 2013- s.158
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 51) 7625638 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu konul_1984@mail.ru