Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Quliyev Əbdürrəhim Fərman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Süleymanlı kəndi  
Təvəllüdü 11.10.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər

İkinci tərtib parabolik tənliklərin həllərinin xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

1

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri II tərtib parabolik tip tənliklərin həllərinin daxili və sərhəd keyfiyyət xassələrinin tədqiqi, sərhəd nöqtəsinin requlyarlığı üçün potensial və tutum terminlərində Viner tip meyarların alınması və qarışıq məsələnin Sobolev fəzalarında birqiymətli həll olunması. 
Elmi əsərlərinin adları
 1. Гулиев. A. Ф., Гасанова С.Г. "Смешанная задача для линейных недивергентных параболических уравнений второго порядка кордесовского типа." Тез.межд.конф.по математике и механике, посвящ. 50-летию со дня рожд.чл. корр.НАНА проф.И.Т.Мамедова.-Баку, май 2005.- с.73.
 2. "Критерий Винера для параболи- ческих уравнений 2-го порядка." Тез.конф.посвящ.70-летию со дня рожд.чл.корр. НАНА Б.А.Искендерова.- Баку, 2006.- с.68.
 3. Гулиев. A. Ф., Гасанова С.Г. "Смешанная задача для параболических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами." Тез. конф.посвящ.70-летию со дня рожд.чл.корр. НАНА Б.А.Искендерова.- Баку, 2006.- с.69.
 4. Guliyev A.F., Hasanova S.H. "The unique strong solvability of the mixed boundary value problem for linear non-divergent parabolic equations of the second order in the space Sobolev." Trans.of NASA, ser.of phys.-techn. & math.sci.-2009.-vol. XXIX, № 4.Math. & Mech. -p.69-88.
 5. Гулиев. A. Ф., Делшад Гаре Гешлаги А.Я. "Оценки для параболического потенциала в специальных областях." AMEA RMİ-n 50-illiyinə həsr olunmuş konfr.tezisləri.- Bakı, 2009.- səh.110.
 6. "n- мерной аналог критерия Петровского для уравнения теплопроводности." Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfran-sın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh.128.
 7. "Критерий регулярности для граничной точки для уравнения теплопроводности в терминах границы области." Мат.конф.,посвящ.100-летнему юбилею акад.З.И. Халилова/ Баку.- 2011.- с.105-106.
 8. "On a reqularity criteria for the boundary point for the heat equation in the sence of domain boundary." Abstr.of the 4th Congress of the Turkic world mathematical                society, Baku, 1-3 July.- 2011.- p.201
 9. Guliyev A.F., Ismayilova S.H. "Theorem on increasing of positive solutions for parabolic equation of second order." Proc.of IMM./NAS.of Azerb.-2013.-vol.XXXIX(XLVII).-p.29-32.
 10. 10. The unique strong Solvability of the mixed boundary value problem for linear non-divergent parabolic equations of the second order in the space Sobolev. Ukraine math journal, №11,2014, pp. 1443-1462.

 11. R- идентичиосгь класса параболических операторов второго порядка. Riyaziyyat və Mexanika İnstitututnun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. səh. 137-138, Bakı 2014. Актуальные проблемы математике и механике 55-летию стр 127-12

 12. On equivalence of Petrovsky and Wiener criteria for the heat equation,” Riyazi analiz diferensial tənliklər və onların tətbiqləri “ MADEA-7 Azərbaycan-Türkiyə-Ukrayna Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 08-13 sentyabr 2015, səh. 136.

 13. On equivalence  of Petrovsky and Wiener criteria for the parabolic equation “.

  International Workshop on Non Harmonic Analysis and Differential Abstracts Operators.  Baku, Azerb., 25-27 May, 2016; p.92.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, ADPU 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5376633 
Ev tel. (+994 12) 4362139 
Faks  
Elektron poçtu abdurrahim_57@yahoo.com