Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Seyfullayev Famil Əlizadə oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan rayonu 
Təvəllüdü 14.07.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik örtüyün rəqsləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

5

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik örtüklərin sərbəst rəqsləri tədqiq olunub.
Elmi əsərlərinin adları
  1. “Free oscillations of an orthotropic cylindrical shell in an infinitely elastic medium filled with two-phase fluid.” Proc.of IMM of NASA.- 2005.- vol. XXIII(XXXI).-p173-176.
  2. “Daxili təziq altında olan ortotrop silindrik örtüyün sonsuz mühitdə qeyri-simmetrik məcbur rəqsləri.” Тез.конф.”Теория и прикладные задачи опера-торных уравнений”, посвящ. 75-летию проф. Яхья Джафар оглы Мамедова.- Баку, 2006.- с.124.
  3. “Özlü-elastiki maye ilə dolu olan ortotrop silindrik qrtüyün sonsuz mühitdə oxasimmetrik rəqsləri.” Mexanika.Maşınqayırma.- 2007.- № 3.- s.40-42.
  4. “Осесимметричные колебания ортотропной цилиндрической оболочки, заполненной вязкоупругой жидкостью.” Нов.технологии МГОУ-ХХI.- 2009.- № 3.- с.17-20.
  5. Seyfullayev F. A., Abdullayeva C.N. “Daxili oblastı elastiki mühitlə dolu olan silindrik örtüyün sonsuz mayedə qeyri-simmetrik rəqslər.” AMEA RMİ-nin 50-illiyinə həsr olunmuş konf.tezisləri.- Bakı, 2009.- səh. 65.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Memarlıq və İnşaat Universiteti
Digər fəaliyyəti  AMEA Gənc alim və Mütəxəssislər Şurasının sədrinin I müavini
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 50) 3833284 
Ev tel. (+994 12) 3766259 
Faks  
Elektron poçtu kur-araz@rambler.ru