Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsmayılov Miqdad İmdad oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Şamaxı ray., Nağaraxana kəndi
Təvəllüdü 12.01.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Öz-özünə qoşma olmayan bəzi operatorlar sinfinin spektral xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Matris operatorların spektral xassələri tədqiq olunub, freym anlayışı birxətti inikas vasitəsi ilə Hilbert və Banax fəzalarında ümumiləşdirilib.

Elmi əsərlərinin adları

  1. " Прямая и обратная задачи рассеяния для симметрических гиперболических систем первого порядка на всей оси." Diferensial tənliklər və onların tətbiqi:Elmi konfransın tezisləri/Bakı Dövlət Univ.Mexanika-riyaziyyat fakültəsi.-Bakı, 2002.-s.45-47.
  2. " The scattering destruction of hollow spherical container under the action of internal pressure." Proc.of Azerb.NAS IMM.-2002.- vol.XVI(XXIV).-p.161-165.
  3. " The uniqueness of solution of inverse scattering problem for the system of ordinary differential equations on the whole axis."  Trans.of NAS of Azerb., ser.of phys.-techn.& math.sci.-2002.-vol.22, № 4. Math.& mech.-p.139-145.
  4. " Постановка обратной задачи рассеяния для одной симметрической системы первого порядка на полуоси." Тез.межд.конф.по математике и механике, посвящ.50-летию со дня рожд.чл.корр.НАНА проф.И.Т.Мамедова.-Баку, май 2005.-с.97.
  5. " Вынужденные колебания конических оболочек, усиленными меридиональными ребрами, заполненной средой." Механика Машиностроение / Баку - 2009. – №1. с. 20-22.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2003-2014 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti
Vəzifəsi Müəllim 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  (+994 51) 5777176
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu  miqdadismayilov1@rambler.ru