Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mirzəyev Vidadi Sultanağa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı ray., Ərkivan kəndi
Təvəllüdü 31.01.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

01.01.01

Riyazi analiz

Kompleks əmsallı diferensial operatorlar dəstəsinin spektral analizi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

2

 

1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Diferensial operatorlar dəstəsinin məxsusi ədədləri və məxsusi funksiyalarının spektral asimptotikası və operatorlar üçün ayrılış teoremləri.

2. Sərhəd məsələlərinə spektral parametr daxil olduqda məxsusi funksiyaların bazisliyi

3. Kəsilən funksiyalar cəbri üçün Stou-Veyerçtrss teoreminin ümumiləşdirilməsi
Elmi əsərlərinin adları
  1. V.S. Mirzəyev.  T.B.Gasymov “On a generalization of Ionkin’s example.” Abstracts of scientific conference devoted to the 100-th anniversary A.I.Huseynov, 2007, pp.87-88
  2. V.S. Mirzəyev.  V.F.Salmanov  “On basicity of a system of functions in the space .” Proceedings of IMM of NASA, 2010, v.XXXIII (XLI), pp.153-156
  3. V.S. Mirzəyev.  R.V.Huseynov “On finite dimensionality  of the kernel of elliptic operators given in non divergent and divergent form.” Trans. of NASA, ser. of phys.-tech. And meth. sc. 2011, v. XXX, №1, p.53-60
  4. V.S. Mirzəyev.  Р.В.Гусейнов “Об образе квазиэллиптических операторов в дивергентной и недивергентной форме в
  5.   .” Riyaz.və infor.Aktual problemləri. H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub.həst olunmuş bey.xalq konf. tezisləri, Bakı,2013,p.151.
  6. V.S. Mirzəyev.  В.Ф.Салманов “О базисности одной  системы экспонент в весовом прпостранстве Соболева”. Актуальные проб.Мат.и инфор.Тезисы межд.конф.посв. 100-ю со дня рождения Г.Алиева.2013,с.199.
  7. V.S. Mirzəyev, M. Aleskerov, On a Special Nonhomogeneous Riemann Problem in Generalized Hardy Classes. International Journal of Mathematical Analysis Vol. 10, 2016, no. 20, 965 - 979
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2014 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7009267 
Ev tel. (+994 12) 5396358 
Faks  
Elektron poçtu vidadimirzoyev@gmail.com