Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rəsulov Mübariz Bilal oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri 
Təvəllüdü 22.06.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası.

Распространение нестационарных волн в упругих и вязкоупругих многослойных средах
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxölçülü elastikadinamika məsələlərinin dəqiq analitik həllinin tədqiqi. 
Elmi əsərlərinin adları
  1. "А.с.890810/СССР/. Четырехходовой клапан/ Искендер-заде Ф.А., Агаларов Д.Г., Зейналов Н.Н., Мардухев И.Р., Нуриев Б.Р., Расулов М.Б., Горовиц П.Г." - Заявл. 28.04.80, № 2851409. -Опубл.в Б.И., 1981, № 46.
  2. "А.с. № 1053561. Четырехходовой клапан/ Расулов Мубариз Билал оглы." -Заявка № 3265254; Приоритет изобр. - 2 июня 1981 г; Зарегистр. в Гос.реестре изобретений СССР 8 июля 1983г.
  3. "Temperature distribution in multilayer infinite cylinder." Proc. of IMM NAS of  Azerb. - 2003- Vol. 18(26). - p.175-178.
  4. "Решение задачи о распространении тепла в многослойной сферической среде." Тр. Ин-та математики и механики/ АН Азерб. - Баку, 1998. - Т. 9(17).- С. 167-169.
  5. "Распространение нестационарных продольных волн в вязкоупругом цилиндрическом слое, находящемся на абсолютно жёстком основании." В кн.: Материалы 5 респ. конф. молодых учёных по математике и механике, посвящ. 25-летию образования ИММ  АН  АзССР. Т. 2. Ч. 2. ( Баку), 1984, с. 144-148.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5539890 
Ev tel. (+994 12) 4376121 
Faks  
Elektron poçtu mubariz1950@mail.ru