Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şeyxzamanova Leyla Əhməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 21.02.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Meyl edən paylanmış arqumentlidiferensial tənliklərin həllərinin rəqs etmə xarakterinin tədqiq edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Шейхаманова Л.А., Домшлак Ю.И. "Оценки областей сохранения знака решениями уравнения теплопроводности с запаздыванием по времени". Изв.АН Аз.ССР, серия физ.-техн. и матем.наук, 1988, №4.
  2. Шейхаманова Л.А., Домшлак Ю.И., "О распределении нулей решений фунционально-дифференциальных неравенств нейтрального типа второго порядка", Деп.в ВИНИТИ 5.07.1989 №4479-89.
  3. Шейхаманова Л.А., "Об осцилляционных свойствах решений интегро-разностных уравнений с частными производными", Деп.в ВИНИТИ №5933-В-90.
  4. Шейхаманова Л.А., "Об осцилляционных свойствах решений гиперболических уравнений с распределенным запаздыванием по времени", Деп.в ВИНИТИ 05.04.1991 №1488-В-91
  5. Шейхаманова Л.А.," О распределении нулей решений параболических уравнений нейтрального типа с распределенным запаздыванием по времени", Деп.в ВИНИТИ №8.12.1993
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 9277143 
Ev tel. (+994 12) 4300672 
Faks  
Elektron poçtu

osv1945@mail.ru