Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlilov Vüqar Sədulla oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Sabirabad ray., Abdulyan kəndi 
Təvəllüdü 05.01. 1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Предельные теоремы для многотипных ветвящихся процессов
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif tip təsadüfi proseslər üçün inteqral limit teoremləri alınmışdır. Təsadüfi prosesin qeyri-xətti sərhədlə anı üçün local və limit teoremlər isbat edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Xalilov V.S, Rahimov F.H., Azizov F.J. " On limit behavior of conditional probability of crossing of level by the Markov chain trajectory." Proc.of IMM of NAS of Azerb.- 2011.- vol. XXXV (XLIII).- p.87.
  2. Xalilov V.S, Rahimov F.H., Azizov F.J. " Integral limit theorem for the first passage time for the level of random walk, described with AR (1) sequences." Trans.of NAS Azerb.Ser.of phys.-techn. and math.sci.-2012.- vol.XXXII, № 4. Math. & Mech.-p.95-100.
  3. Халилов В.C., Рагимов Ф., Гашимова Т. " Об предельном поведении условной вероятности пересечения уровня траекторией цепи Маркова" Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problem-ləri.Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.198
  4. Халилов В.C., Алиев С.А., Азизов Ф.Дж. " Интегральная предельная теорема для момента первого выхода за уровень случайного блуждания, описываемого нелинейной функцией от последовательности AR(1)." “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri”H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Bakı, May 29-31, 2013.- p.127
  5. Халилов В.C., Рагимов Ф.Г., Азизов Ф.Дж. " Об асимптотическом поведении момента первого выхода возмущённой цепи Маркова за нелинейную границу." “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri”H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Bakı, May 29-31, 2013.- p.190
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4833675
Ev tel. (+994 12) 4065342 
Faks  
Elektron poçtu xelilov67@mail.ru