Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abbasov Eldar Mehdi oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 14.04.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi docent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.15.10

Neft və qaz quyularının qazılması

Quyuların mənimsənilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə karbon və gilli kollektorlarda başlanğıc təzyiq qradiyentinin tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

115

 

48

 

22
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 35
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri - qeyri-nyuton mayelərin geoloji parametrlərinin tənzimlənməsində, gil dispers məhlullarının süzülməsində maqnit sahənin rolu açıqlanmış ilkin fiziki sahənin rolunun əsas olması göstərilmişdir;

- bir sıra nəzəri və eksperimental tədqiqatlar nəticəsində tənzimlənə bilən qazlı sistemlər tədqiq edilmiş və bunların əsasında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan sənaye texnologiyaları işlənib hazırlanmışdır;

- məsaməli mühitlərdə sıxışdırma prosesində yaranan qeyri müntəzəmlik, mayelərdə, özlülüklərdə və xüsusi çəkilərdə fərqlər və bunun nəticəsində yaranan fraktal strukturlar tədqiq olunmuş və bunların laylarda neftveriminin artırılmasında problemlərin yaratdığı göstərilmişdir;

məsaməli lay mühitlərində yüksək keçiricilikli kanallarda sədd yaradaraq süzülmədə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə laydaxili kvaziperiodik köpük yaradılmasının nəzəri və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. SuleimanovB.A., AbbasovE.M., AliyevN.S. Experimentalresearchesof relaxious fluids filtration in heterogeneous porous media // Journal of Engineering Physics, Vol.69, No.1, pp. 9-15 (1996). In Russian.

2. Suleimanov B.A., Azizov Kh.F., Abbasov E.M. Slippage Effect During Gassed Oil Displacement // Energy Sources. - 1996. - Vol. 18, № 7. - P. 773 - 779.

3. Shakhverdiyev A.Kh., Panakhov G.M., Suleimanov B.A., Abbasov E.M. // Method of Oil Field Development // Patent of Russian Federation. No. 2125154.

4. Shakhverdiyev A.Kh., Panakhov G.M., Abbasov E.M. Synergetic phenomena on systemic bed stimulation by thermo-rheochemical technologies // Oil Industry Magazine, Moscow / No.11. – 2002. pp. 61-65

5. Bakhtiyarov S.I., Panahov G.M., Abbasov E.M., 2005, Rheological Characterization of Viscoelastic Composite Systems Used in Oil Industry in the book “Characterization of Materials Metals and Minerals”, M. E. Schlesinger, ed., TMS Publications.

6. Bakhtiyarov S. I., Shakhverdiyev, А. K., Panakhov G.M. and Abbasov E.M., 2006, Oil Recovery by In-Situ Gas Generation: Volume and Pressure Measurement, ASME Joint U.S.-European Fluids Engineering Summer Meeting, Miami, FL, July 17-20, 2006, Paper # FEDSM 2006-98359.

7. Bakhtiyarov S.I., ShakhverdiyevА.Kh., Panakhov G.M., Abbasov E.M. Volume and Pressure Measurements in Oil Recovery by In-Situ Gas Generation // International Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 1, No. 1, June, 2007. - pp. 1-11.

8. Bakhtiyarov S.I., Shakhverdiyev A.Kh., Panakhov G.M., Abbasov E.M. Polymer/Surfactant Effects on Generated Volume and Pressure of CO2 in EOR Technology // 6th Symposium on Transport Phenomena in Manufacturing Processes, 5th Joint 2007 ASME/JSME Fluids Engineering Summer Meeting, San Diego, CA, July 30-August 2, 2007.

9. Shahverdiev A.Kh., Panahov, G.M., Abbasov, E.M., Rasulova S.R. Regulation of viscosity anomalies in heterogeneous hydrocarbon compositions // Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences, №1, 2014. - pp. 28 - 33.

10. Shahverdiev A.Kh., Panahov, G.M., Renqi Jiang, Bakhtiyarov, S.İ., Abbasov, E.M. Advanced EOR technology for in-situ generation of CO2 // Oil industry Journal (Russia), № 6, 2014. – pp. 14 – 18.

11. Bakhtiyarov S.I., Dennis Siginer, Pahahov G.M., Abbasov E.M. The effect of gas evolutıon on hydraulıc characterıstıcs of fluıd flow ın the pıpelıne // Proceedings of ASME/IMECE International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Phoenix, Arizona, November 11 – 17, 2016.

12. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., Гусейнов В.Г. Реологические свойства структурообразующих дисперсных систем // Нефтегазовое дело, №2, 2016. - C. 133-141.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Neftin-qazın nəqli və saxlanması" və "Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı" kafedralarının dosenti (2003-2005)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Akademik V.İ.Vernadski adına RTEA-nın fəxri gümüş medalı – 2015 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5390221 
Mobil tel. (+994 50) 6402149 
Ev tel. (+994 12) 4524960 
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu eldarab@gmail.com; eldar.abbasov@imm.az