Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ağayeva Gülşən Ramiz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 10.02.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2003.01

Maye, qaz və plazma mexanikası

Heterogen sistemlərin axınlarında çətinləşdirici faktorları nəzərə almaqla qeyri-müntəzəm xüsusiyyətlərin tədqiqi və tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

5


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Атабаев О.Ч., Наджафов М.Г., Агаева Г.Р. Применение омагниченных водных растворов ПАВ для увеличения конденсатоотдачи неоднородных коллекторов // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, №2, 1989. - С.21-23  

2. Сулейманов Б.А., Агаева Г.Р. Исследование образования фрактальных структур при вытесне-нии нефти // Аз.Нефтяное Хозяйство, №1-2, 1995. - С.54-59  

3. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Агаева Г.Р. Проявление вязкосыпу-чих свойств буровых растворов и их регулирование // Аз.Нефтяное Хозяйство, №11-12, 1995. - С.40-43    

4. Panakhov G.M., Abbasov E.M., R.R. Mirzajanov, Agayeva G.R. Elektronik effects by moving the dispers systems // Proceedıngs of IMM of NAS of Azerb,v.XV, 2001, pp. 202-210.

5. Расулова С.Р., Агаева Г.Р. О проникновении загрязненных разливов в грунты и их устранение вытеснением.           məqalə  «Нефтегазовое дело», УГНТУ, г.Уфа, №3, 2012. - С.399-405.

6. Bakhtiyarov S.I., Panakhov G.M., Aghayeva G.R. Future generation of enhanced oil recovery // Journal on Future Engineering & Technology. vol.8, India. No2, 2012, pp.10-16.

7. Abbasov E.M., Aghayeva G.R., Aliyev G.A., RasulovaS.R.Systems bed stimulation with natural gas generating minerals // AzərbaycanNeftTəsərüfatı – İnternational İssue, №3. - 2012.- pp. 40-46.

8. Panahov G.M., Bahtiyarov S.İ., Aliyev G.A., Aghayeva G.R., Rasulova S.R. Using of Wastes of Natural Minerals for Oil-Saturated Bed Stimulation // “Journal on Mechanical Engineering (JME)”-da (iManager Publ.) – Vol. 8. – №2.- 2013.-  pp. 10-16. 

9. Panakhov G.M., Abbasov E.M., Aghayeva G.R. A Novel Moist Carbon Dioxide Generation Enhanced Oil Recovery Technology // Discontinuity, Nonlinearity and Complexity, USA, v.2, ins.1, 2013, pp.75-84.

10. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р. Повышение нефтеотдачи пластов с неоднородными глинизированными коллекторами // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, №6, 2014. – C. 18-24.

11. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Агаева Г.Р., Гусейнов В.Г. Практические расчеты тепловой изоляции трубопроводов // AzərbaycanNeftTəsərrüfatı, № 11, 2015. – С. 32 – 35.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5380221 
Mobil tel. (+994 50) 4614560 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu

agayevagulshan@yahoo.com 

gulshan.agayeva@imm.az