Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Calalov Mahir Calal oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəh. 
Təvəllüdü 23.09.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bnepropetrovsk Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Çoxlaylı - armirlənmiş özlü-elastik boruların gərginlikli-deformasiya vəziyyətinin və yükgötürmə qabiliyyətinin təcrübi-nəzəri tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Üçlaylı-armirlənmiş özlü-elastiki boruların daxili təzyiq və dartıcı qüvvənin təsiri altında sonlu  gərginlik-deformasiya vəziyyətinin təcrübi-nəzəri tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları
  1. "Определение напряженно-деформированного состояния многослойно-армированных толстостенных цилиндров с вязко-упругим связующим." Теоретическая и прикладная механика.- 2009.- № 3(15).- с.113-116.
  2. "Влияние динамики поперечного движения на продольное колебание заполимеризованного стержня." Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh.42-43.
  3. "Экспериментальное определение механических свойств промышлен-ной маслобензостойкой резины." Теоретическая и прикладная механика.Баку,2007,т.11-№ 1(5).-с. 82 -85
  4. "Об одной задаче оптимального управления подвижными источниками в распределенных системах." Науч.и пед.изв.ун-та «Одлар Юрду»сер.физ.и мат.тех.и естеств.наук.-2005, № 14.-с.162-166.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1991-ci ildən Sumqayıt Dövlət Universitetində, Sumqayıt Müəllimlər İnstitutunda, Qərb Universitetində işləyib.Hal-hazırda Bakı Biznes Universitetində işləyir.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Dnepropetrovsk vilayətinin Fəxri fərmanı.

2. Sumqayıt Təhsil Şöbəsinin Fəxri fərmanı.

3. Azərb. Resp. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

4. Qərb Universitetinin "Təşəkkürnamə"si.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 50) 3626259 
Ev tel. (+994 18) 656191 
Faks  
Elektron poçtu mahircalalav@rambler.ru