Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəbrayılova Afət Nadir qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 01.08.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Müəyyən sinif  öz-özünə  qoşma olmayan operatorların spektral xassələrinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxtərtibli və parametrlərdən asılı olan operator dəstinin müəyyən cəbri şərtlər daxilində məxsusi və qoşma elementlərinin çoxqat tamlığı parametrlərdən asılı olaraq öyrənilmişdir.Banax fəzasında tamamlanan alt fəzalardan olan bazislərin bəzi məsələləri ilə məşğul olmuş; alt fəzaların bazisliyi və Banax fəzasında məhdud operatorların davamının mümkünlüyü haqqında mühüm nəticələr alımışdır.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Jebrayilova A.N., Bilalov B.T."On bases from subspaces." Proc.of IMM of NASA.-2006.-vol.XXV (XXXIII).-p.17-20
 2. Джабраилова A.H., Билалов Б.Т. "Близкие базисы из подпространств." Тез.конф.по математике и механике посвящ.70-летию со дня рожд.проф. А.Д.Гаджиева.-ИММ.-Б.,2007.-с.45
 3. Джабраилова A.H., Велиев С.Г. " Близкие базисы из подпространств." Xəbərlər / Naxçıvan müəl.inst-tu.- 2007.- № 3(11).- p.53-63.
 4. Jebrayilova A.N., Bilalov B.T. " On continuation of bounded operators." Trans.of NAS of Azerb.ser.of phys.techn.& math.sci.-2008.-vol.XXVIII, № 4.Math.& Mech.-p.37-42.
 5. Jebrayilova A.N., Veliyev S.G. " On continuation of bounded operators." Abstr.of the 3-rd Congress of the World Math.Soc.of Turkic Countries Almaty, June 30-July 4, 2009.- p.143.
 6. Джабраилова A.H., Исмаилов М.И. " Об обобщениях бесселевых и гильбертовых систем в банаховых пространствах." Мат.конф., посвящ.100-летнему юбилею акад.З.И. Халилова / Баку- 2011.- с.181-184.
 7. Jebrayilova A.N., Ismailov M.I. " b- bases in Banach spaces." Proc.of IMM of NAS of Azerb.- 2011, vol.XXXV (XLIII).-     p.53
 8. Jebrayilova A.N., Ismailov M.I. " On vector-valued analogy of Riesz-Fisher, Hardy and Littlewood theorems." Int.Journal of Math. Analysis.- 2012, vol.6, No.5..- p.2467-2472.
 9. Джабраилова A.H., Исмаилов М.И. " Об одном обобщении неравенства Рисса- Фишера." Abstr.of conf. «Theory of Approximation of Functions and its Applications»- 2012, Ukraine, dedicated to the 70th. anniv.prof. A.I.Stepanets, may 28- june 3.- стр.50- 51
 10. On  -frames and conjgate systems in Banach spaces. Sahand Communications in Mathematical Analysis( SCMA),vol1, N2(2014),p.p.19-29(İran) Ismailov M.I.
 11. Spektral Problems of Multiparameter Sysem of Operators with two Parameters. Open Science Journal of Mathematics and Application,vol.3,N2(2015),p.p 34-38. Dzhabarzadeh R.
 12. Multiparameter system of Operators with two parameters in finite dimensional spaces. Pure and Applied Mathematics Journal,vol 4, N4-1,2015,p.p.1-4. Dzhabarzadeh R
 13. Джаббарзаде Р.М.,Джабраилова А.Н.  О разложении со скобками по собственным и присоединенным векторам многопараметрической системы операторов в гилбертовом пространстве. Евразийское научное  объединение №4(16), Москва,апрелб 2016,стр.1-4
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2006-cı ildən BDU-nun "Tətbiqi riyaziyyat və iqtisadi kibernetika"  fakültəsində müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  (+994 12) 5393924
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu afet.cebrayilova@mail.ru