Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev İlqar Yəhya oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Meqri ray. 
Təvəllüdü 1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Ortotrop materiallarda çatların tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ortotrop materiallarda çatlar tətqiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Əliyev İ.Y., Musayev X.İ., Calalov M.C. "Silindrik örtüklər nəzəriyyəsindəki fiziki tənliklərin araşdırılmas
  2. Əliyev İ.Y., Musayev X.İ., Calalov M.C. "Yatıq örtüklü konstruksiyalarda bir elementin hesabatı." Odlar Yurdu Universiteti,Elmi və pedoqoji xəbərləri,№24, Bakı-2008.
  3. ı Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri." 2011, səh 80-83
  4. Алиев И.Я., Мусаев Х.М., Джалалов М.Д. " Решение усилий бортовых железо -бетонных  элементов  цилиндрических оболочек." Теоретическая и прикладная механика.-Баку,2006.-№ 1.-с.59.
  5. Алиев И.Я., Мусаев Х.М., Джалалов М.Д. " Решение одной краевой задачи с использованием метода малого параметра." Вестник Бакинского ун-та Сер физ.-мат.наук. 2007.-№ 1.s.35-39.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5694291
Faks  
Elektron poçtu