Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hacıbəyov Mübariz Qafarşah oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Gəncə şəh. 
Təvəllüdü 11.01.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


1202.01

Analiz və funksional analiz

Harmonik analizin hiperqruplar tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

10


6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Harmonik analizin ümumiləşmiş potensialının  dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasından Orliç-Musielak fəzasında məhdudluğu göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Hacibeyov M.G., Samko S.G. " Boundedness of generalized Riesz potentials from Lebesgue spaces with variable exponent into Orlics-Musielak spaces." Тез.конф.по математике и механике,посвящ.70-летию со дня рожд.проф. А.Д.Гаджиева.-ИММ.-Б.,2007.-с.146.
  2. " Convolution type integral operators at infinity." Collection of papers devoted to the 70th anniversary of acad.A.D.Gadjiev “Embedding theorems,harmonic analysis”.- Baku, 2007.- p.212-222.
  3. Hacibeyov M.G., Samko S.G. " The boundedness of generalized Riesz potentials from variable Lebesque spaces into Musielak-Orlicz spaces." Workshop “Variable exponent analysis & related topics”.- Tbilisi, 2-5 Septem. 2008.- p.8.
  4. " Continuity properties of potentials on spaces of homogeneous type." Int.J.of Math.Analysis.- 2008.- vol.2 N 58.- p.315-328.
  5. Hacibeyov M.G., Samko S.G. " Generalized Riesz potentials in variable exponent Lebesque spaces." Тез.докл.конф., «Функ.пространства, диф.операторы, общая топология, проблемы мат.образования», посвящ.85-летию проф.Л.Д.Кудряв-цева.- М.,2008.- с.95.
  6. Hacibeyov M.G., Gadjiev A.D. " Inequalities for B-convolution operators." TWMS J.Pure Appl.Math.- 2010.- vol.1, No 1.- p.41-52.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyası 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Milli Aviasiya Akademiyası
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5387250 
Mobil tel. (+994 50) 3548659 
Ev tel. (+994 12) 4332498 
Faks  
Elektron poçtu mubariz@rambler.ru