Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Şəmsər Heydər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yardımlı ray., Kürəkçi kəndi 
Təvəllüdü 12.02.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

1202.01

Analiz və funksional analiz

Dördüncü tərtib diferensial operatorun məxsusi və qoşma funksiyalar sistemi üzrə ayrılışın yığılması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. "Абсолютная и равномерная сходимость ортогонального разложения, отвечающего дифференциальному оператору четвертого порядка." Тез.межд.конф.по математике и механике, посвящ.50-летию со дня рожд.чл.корр НАНА проф.И.Т.Мамедова.- Баку, май 2005.-с.130
  2. "О скорости равномерной сходимости ортогонального разложения отвечающего дифференциальному оператору четвертого порядка." Тез.конф.посвящ.70-летию со дня рожд.чл.корр. НАНА Б.А.Искендерова.- Баку, 2006.- с.117.
  3. "Об абсолютной и равномерной сходимости ортогонального разложения функций из класса W11(0,1)." Тез.конф. «Теоретические и приклад-ные задачи операторных уравнений»,посвящ.75-летию проф. Я.Дж.Мамедова.- БГУ, 2006.-с.89.
  4. "On equiconvergence rate of orthogonal expansion respondent to the fourth order differential operator." Trans.of NAS of Azer.Ser.of phys.-techn.and math.sci.-2006.-vol.26, № 1. Math.& Mech.-p.137-150.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394720 
Mobil tel. (+994 50) 4953695 
Ev tel. (+994 12) 3477501 
Faks  
Elektron poçtu husameddinqasimov@gmail.com