Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Güldəstə Akif qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz ray., Aşağı Quşçu kəndi 
Təvəllüdü 02.04.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Elastiki elementli silindrik daxiletmənin deformasiya olunan mühitdə hərəkətinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19

 

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yayla bərkidilmiş kütləyə malik silindrik daxiletmənin bütöv mühitdə hərəkəti, maye ilə doldurulmuş silindrik və sferik örtüklərin sərbəst rəqsləri tədqiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Мамедова Г.А "Исследование свободных колебаний упругой среды с цилиндрическим включением, содержащим упруго-подвешенную массу." Механика – машиностроение, 2008, №1, с.55-57
  2. Məmmədova G.A. "Elastiki dayaqlı yayla bərkidilmiş kütləyə malik silindrik daxiletmənin akustik mühitdə sərbəst rəqsləri." Mexanika–Maşınqayırma 2008, №2,с.37-40
  3. G.A.Mamedova,E.A.Taheri. "Investigation of free vibrations acoustic medium with cylindrical inclusion containing elastically suspended  mass, by the inverse method." TRANSACTIONS issue mathematics and mechanics series of physical-technical &mathematical science, XXVIII, №1,2008,p.135-140
  4. G.A.Məmmədova, S.Ə.Əliyev. "Mayedə tirin sərbəst rəqslərinin tərs üsulla tədqiqi." Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri,Naxçıvan-2008,s.132
  5. Г.А.Мамедова, Е.А. Тахери. "Исследование осесимметрических колебаний цилиндрической оболочек заполненной сжимаемой жидкостью обратным методом." Механика – машиностроение, 2009, №3, с.26-28
  6. Сейфуллаев А.И,  Мамедова Г.А. "Влияние плотности среды на свободные колебания цилиндра содержащего сжимаемую жидкость." Механика – машиностроение, 20011, №1, с.28-32
  7. Дж.Г.Агаларов,  Г.А.Мамедова, Е.А.Тахери. "Исследование свободных колебаний упруго-закрепленных и в промежутке заполненными жидкостью концентрических цилиндров." Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər Fundamental Elmlər, №2, cild ХI(42), Bakı-2012,с.102-107
  8. СейфуллаевА.И.,Г.А.Мамедова,Рустамова М. А. Юзбашиева А.О." Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость." Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513
Mobil tel. (+994 55) 6126520 
Ev tel. (+994 12) 3461538 
Faks  
Elektron poçtu gular-gulshan@rambler.com