Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Muxtarov Fəxrəddin Şahhüseyn oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Resp., Amasiya r., Eniyol kəndi
Təvəllüdü 12.13.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.01

Riyazi analiz

Öz-özünə qoşma olmayan sonsuz Yakobi matrisi üçün düz və tərs səpilmə məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

25

 

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Diferensial operatorlar üçün müxtəlif qoyuluşlarda spektral analizin bəzi məsələləri araşdırılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. "Восстановление бесконечной несамосопряженной матрицы Якоби по данным рассеяния." Баку, 1982. - 26 с. -  Рукопись  представлена Ин-том математики и механики АН  АзССР. Деп. в ВИНИТИ 9 дек. 1982 г., № 6061-82  Деп.
  2. " Восстановление бесконечной несамосопряженной матрицы Якоби по данным рассеяния." Докл. / АН  АзССР, 1984, т. 40, № 10, с. 10-12.
  3. Мухтаров  Ф.Ш., Гусейнов  Г.Ш. " Задача рассеяния для бесконечной несамосопряженной матрицы Якоби." Изв. АН  АзССР, сер.физ. - техн. и мат. наук, т. З, 1982, № 1, с. 16-22.
  4. "Об одной задаче факторизации." Изв. АН АзССР. Сер. физ. - техн. и мат. наук, 1982, т. 3, № 4, с. 7-11.
  5. " Восстановление бесконечной несамоопряженной матрицы Якоби по данным рассеяния." В кн.: Материалы 4 Республиканской конференции молодых ученых по математике и механике, посвященной 60-летию образования СССР. /Математике/. 2ч./Баку, 13-15 дек. 1982г. / - /Баку/, 1983,с.202-205.
  6. "Обратная задача теориирассеяния для несамосопряженного разностного уравнения второго порядка на полуоси." Изв. АН АзССР. Сер. физ. - техн. и мат. наук. - 1986. -Т. 7, № 2. - С.7-13.
  7. " О спектре квазирегулярных дифференциальных операторов второго порядка." Изв. АН  АзССР.  Сер. физ. - техн. и мат. наук. - 1987. - Т. 8, № 5. - С.11-15.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-ci ildən BDU-da elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5103380 
Mobil tel. (+994 50) 3147280 
Ev tel. (+994 12) 4215878 
Faks  
Elektron poçtu