Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Mikrobiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev İlham Əzizxan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Səlyan ray. 
Təvəllüdü 01.03.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2430.01

Mikologiya

Burovar meşələrinin mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54 məqalə və tezis


9

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, öyrənilmiş ərazilərdə 56 afilloforoidli göbələk növü yayılmışdır, bunların da 4 növü Azərbaycan meşələrinin mikobiotası üçün yenidir. 3 növ isə (Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Trametes versicolor) Burovar meşələri üçün dominant növlərdir və onların rastgəlmə tezliyi 73-85 nüm/ha təşkil edir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Əliyev İ.Ə.,Muradov P.Z., Qəhrəmanova F.X. Mikoloji tədqiqatlara əsaslanaraq Burovar meşələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. “Meşəçilik, ekologiya və meşələrin mühafizəsi: fundamental və tətbiqi aspektlər”  mövzusunda Beynəlx.Elmi Konf.Tomsk,2005
  2. Əliyev İ.Ə.,Muradov P.Z.,Qəhrəmanova F.X. Azərbaycan Respublikasının bəzi aqrifitosenoz və meşələrinin ksilotrof göbələklərinin biotası. IX Beynəlxalq Konfrans " Qafqazın Biomüxtəlifliyi". Mahaçqala, 2007
  3. Əliyev İ.Ə., Muradov P.Z.,Abbasova D.M., Allahverdiyev A.S.,Əliyeva G.Ə., Şahsevənimücərrəd L.A. Tibbi əhəmiyyətli bəzi bazidiomisetlərin morfoloji və fizioloji xassələrinin öyrənilməsi. Immunpatologiya, allerqologiya , infektologiya , v.1 , № 1, Moskva, 2009 .
  4. Əliyev İ.Ə.,Muradov P.Z.,Qəhrəmanova F.X., Qarayusifova A.K., Abbasova D.M.  Azərbaycan meşələrində yayılmış ksilotrof makromisetlərin növ tərkibinin monitorinqi. Beynəlxalq konf . "Biosistemlərin ekologiyası: öyrənilməsi, indikasiyası və proqnozlaşdırılması problemləri " Həştərxan, 2009 .
  5. Əliyev İ.Ə., Muradov P.Z., Qurbanov E.M., N.S Hacıyev, Mustafazadə N.N. Azərbaycan florasına daxil olan dərman bitkilərinin mikobiotası. Beynəlxalq Konf . "Bioekologiyanın aktual problemləri", Moskva, 2010
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Cəlilabad ray., Ləkin kənd orta məktəbi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mikrobilogiya İnstitutu, Bakı ş., Badamdar şossesi 40, AZ1073 

Vəzifəsi Biokimya laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5024389 
Mobil tel. (+994 51) 3513636 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5024470 
Elektron poçtu efsane_huseynova@mail.ru