Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramov Şahniyar Mikayıl оğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıTovuz rayonu, Qaralar kəndi  
Təvəllüdü 01.06.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2406.02

Biokimya

Nut yarpaqlarında karboanhidraza fermentinin molekulyar təşkilinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

35

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Bitki karboanhidraza fermentinin ilkin kristallışdırılması, onun ikinci strukturunun dairəvi dixroizm metodu ilə öyrənilməsi, mülayim qurşaqlarda yetişdirilən taxıllar üçün model bitki olan B.distachyon bitkisində Rubisko aktivaza və fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentlərinin gen ekspressiyasının və zülal miqdarının dəyişməsinin, quraqlıq stresinin təsirindən asılı olaraq Kalvin tsikli fermentlərinin zülal miqdarlarının və aktivliklərinin dəyişmə dinamikasının tədqiqi. C4 və CAM bitkilərdə gündəlik tsikldən asılı olaraq fotosintetik fermentlərin aktivliklərinin dəyişmə dinamikasının tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Байрамов Ш.М., Гулиев Н.М., Алиев Д.А. Функциональная организация карбоангидразы высших растений // Физиология Растений, 1992, Том 38, с. 815-824.

2. Гулиев Н.М., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Алиев Д.А. Очистка, свойства и локализация двух форм карбоангидразы листьев Amaranthus cruentus L. // Физиология растений, 2003, Том 50, № 2, с. 238-245.

3. Bayramov Sh.M., Guliyev N.M., Abdullayeva A.B., Aliev J.A Induction of C4-photosynthesis enzymes in C3 plants // Proceeding 13th International Congress of Photosynthesis; Fundamental Aspects to Global Perspectives, (A.von der Est and D.Bruce eds), 2004,Vol 2, pp. 616-618.

4. Guliev N., Bayramov Sh., Babayev H. Effect of water deficit on Rubisco and carbonic anhydrase activities in different wheat genotypes // In: Allen JF, Grantt E, Golbeck JH, Osmond R , editors. Photosynthesis, Energy from the Sun. 14th International Congress on Photosynthesis. Glasgow: Springer; 2008. pp. 1465-1468.

5. Bayramov S.M., Babayev H.G., Khaligzade M.N., Guliyev N.M., Raines C.A. Effect of water stress on protein content of some Calvin cycle enzymes in different wheat genotypes // Proc. ANAS (Biological Sciences) 2010,v. 65,(5&6), pp.106-111.

6. Raines C., Bayramov Sh.Calvin cycle responses to drought // Poster presentation SEB Annual Main Meeting 2010, 30th June - 3rd July 2010 Prague, Czech Republic.

7. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in Mesembryanthemum crystallinum leaves // Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. Articles of 15th International Congress of Photosynthesis, Beijing China, Springer, 2013, pp. 324-327.

8. Bayramov Sh., Guliyev N.Changes in Rubisco activase gene expression and polypeptide content in Brachypodium distachyon // Plant Physiology and Biochemistry, Volume 81, 2014, pp. 61-66.

9. Jedmowski C., Bayramov Sh., Brüggemann W. Comparative analysis of drought stress effects on photosynthesis of Eurasian and North African genotypes of wild barley // Photosynthetica 2014, V. 52, Issue 4, pp. 564-573 (Tomson Röyter).

10. Bayramov Ş.M. Rubisko aktivaza: Strukturu, ekspressiyası və tənzimləyici rolu // (İcmal məqalə) АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, No2, səh. 115-122.

11. Bayramov Ş. M. Stress şəraitində müxtəlif buğda genotiplərində fosfoenolpirüvat karboksilaza, Rubisko aktivaza və Rubisko zülal miqdarlarının dəyişməsi // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2015,cild 70, №1, səh. 87-93.

12. Bayramov Sh. Changes in protein quantities of phosphoenolpyruvate carboxylase and Rubisco activase in various wheat genotypes // Saudi Journal of Biological Sciences (2015).( In Press, Accepted Manuscript) (Tomson Röyter).

13. Bayramov Ş.M. Qeyri-fotosintetik fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin rolu və tənzimlənmə mexanizmiləri // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2015, cild 70, №3, səh. 108-110.

14. Bayramov S. Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase gene expression and protein content in developing and germinating grains of Brachypodium // The reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan 2016, Volume LXXII, №1, pp.71-76.

15. Varanasi V., Bayramov S., Prasad P. and Jugulam M. Expression profiles of psbA, ALS, EPSPS, and other chloroplastic genes in response to PSII-, ALS-, and EPSPS-inhibitor treatments in Kochia scoparia. // American Journal of Plant Sciences, (2017), v.8, pp. 451-470 (Tomson Röyter).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar cəmiyyətinin, Avropa Biokimyacılar (FEBS) cəmiyyətinin üzvü. 
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-2006-cı illərdə BDU-nun Biologiya fakültəsində dosent,

2015-ci ildən AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073
Vəzifəsi Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5381164
Mobil tel. (+994 50) 4273377
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102433
Elektron poçtu shahniyarb@yahoo.com