Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Süleymanova Zərifə Cahandar qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan r-sı, Spitak r., Saral k. 
Təvəllüdü 18.01.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2415.01

Molekulyar biologiya

Cicer arietinum bitkisinin xloroplast genomunun struktur təşkilinin və təkamülünün bəzi xüsusiyyətləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Noxud (Cicer arietinum) bitkisinin xloroplast DNT-nin uzunluqları 4 və 6 min nukleotid cütündən (m.n.c.) ibarət olan, 2 ixtiyari BamHI fraqmentlərinin nukleotid ardıcıllıqları qismən təyin olunmuşdur (2032 n.c. oxunmuşdur). Müəyyən olunmuşdur ki, tütün,  arabidopsis, düyü və qarğıdalının plastid genomlarında bir-birindən  təxminən 40 min nukleotid cütü məsafədə yerləşən 2 qrup genlər ( petA, cemA, accD və 4,5S rrn, tRNAAsn) Cicer arietinum plastid genomunda  eyni bir rayonda yerləşir. Duzadavamlılığı idarə edən genlərlə əlaqədə olan məlum RAPD-markerlərin köməyi ilə 112 buğda sortu duzadavamlılıq potensialına görə analiz olunmuş, RAPD praymer-OPZ09 ilə aparılan PZR nəticəsində tədqiq olunan genotiplərin 39-da uzunluğu 590 n.c.-dən ibarət olan gözlənilən DNT fraqmenti amplifikasiya olunmuşdur. Bu markerin tədqiq olunan kolleksiyada duza tolerantlıq əlaməti ilə bağlı olduğu güman edilir. 19 yerli bərk buğda sortlarının genomu, şoranlıq şəraitində yarpaqlarda natrium ionlarının miqdarının tənzimlənməsini idarə edən Nax1 lokusu ilə ilişikli markerin olmasına görə tədqiq olunmuşdur, gwm312 və wmc170 markerlər ilə aparılan PZR nəticəsində Bərəkətli-95, Garabağ, Şərq, Şiraslan-23 və Qırmızı buğda sortlarında Nax1 lokusu ilə ilişikli, ölçüsü 200 n.c.-dən ibarət olan fraqment aşkar olunmuşdur. İdentifikasiya olunan sortların buğda üzrə aparılan seleksiya işlərində perspektiv sortlar kimi istifadəsi tövsiyə edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Mamedov A.Ch., Shahmuradov I.A., Suleymanova Z.J., Aliev J.A. Some peculiarities of chloroplast genome of Cicer arietinum. 17th International Congress on Photosynthesis, August 17-22, 1998, Budapest, Hungary, Vol.4, pp. 3039-3043.

2. Мамедов A.Ч., Сулейманова З.Дж. Клонирование хлоропластного генома Cicer arietinum. Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, Bakı, 2002, № 1-6, səh. 265-277

3. Сулейманова З.Дж., Шахмурадов И.А. Некоторые аспекты структурной организации лоропластного генома Cicer arietinum. Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, Bakı 2003, № 3-4, pp.3-21

4. Сулейманова З.Дж. Анализ частичной нуклеотидной последовательности хлоропластной ДНК Cicer arietinum. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, XXVII cild, səh. 281-285

5. Сулейманова З.Дж. Некоторые особенности эволюции хлоропластной ДНК. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri. 2010, cild.1, səh. 308-313.

6. Сулейманова З.Дж., Мамедов А.Ч. Оценка солеустойчивости генотипов пшеницы с использованием RAPD праймеров. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri Biologiya və Tibb Elmləri 2012.. c.67, №3, səh. 43-47

7. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов, А.А. Заманов, С.Ю. Сулейманов. Применение RAPD-ПЦР метода для оценки потенциала солеустойчивости у сортов пшеницы. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri). 2015, с70, №2, səh. 27-32

8. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов. Оценка местных сортов твердой пшеницы на наличие в их геноме Nax1 локуса АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 71, №2, səh. 24-28 (2016).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 77) 5050524
Ev tel. (+994 12) 4320896 
Faks (+994 12) 5102433
Elektron poçtu jzarifa@yahoo.com