Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdullayeva Əsmər Bəhruz qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 16.03.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

C4-tsikli fermentlərin C3-bitkilərdə tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri C3 bitki olan buğdanın müxtəlif genotiplərinin yarpaq və sünbül elementlərində və noxud yarpaqlarında C4-tsiklinin bəzi fermentlərinin (FEPK, NAD- və NADF-MDH, AspAT, PFDK) aktivliklərinin dəyişmə dinamikası və mühitin pH-dan asılılığı öyrənilmişdir. Bu fermentlərin subhüceyrə paylanması, zülal sintezi ingibitorlarının onların biosintezinə və aktivliklərinə təsiri tədqiq edilmişdir. C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin quraqlıq, duz stresi, temperatur və işığın təsirindən asılılığı öyrənilərək, göstərilmişdir ki, FEPK başqa fermentlərə nisbətən temperatura qarşı daha həssasdır. Müəyyən edilmişdir ki, C4-tsikli fermentlərindən yalnız NADF-MDH işığın təsirindən aktivləşir. Quraqlıq stresi şəraitində C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin induksiyası müəyyən olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Фосфоэнолпируват-карбоксилаза листьев нута. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1993, № 1-3, с. 23-26

2. Memmedov T., Abdullayeva E, Guliyev N. Kurak toprak şartlarında yetiştirilmiş buğdayın yaprak ve başak elementlerinin C4-siklus enzimlerinin aktivitesi. XIII Ulusal Bioloji Kongresi bildirileri, 1996, 2-ci cilt, s. 391-400

3. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Активность основных ферментов С4-цикла листьев и элементов колоса пшеницы в условиях почвенной засухи. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1997, № 1-6, с. 12-18

4. Абдуллаева Э.Б., Байрамов Ш.М. Сравнительное изучение ферментов С4-цикла в листьях и элементах колоса генотипов пшеницы в условиях водного стресса. Известия НАН Азербайджана, серия биологических наук, 2002, № 1-6, с. 119-126.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3100659 
Ev tel. (+994 12) 5666441 
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu esya04@yahoo.com