Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Tağıyeva Şəhla Firuddin qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 05.07.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

C3-Colefinlərin  metatezis reyaksiyasında yüksək silisiumlu seolit katalizatorların fiziki-kimyəvi və katalitik xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48


12

 


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni yüksək effektli katalizatorların yığılması üzrə tədqiqatlar, metanın karbon turşusu ilə riforminqi, su buxarının konversiyası, su buxarının və dioksid karbonundan karbohidroqenlərin sintezi 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Новый подход к подбору гетерогенных катализаторов -  Шахтахтинская А.Т., Муталлибова Ш.Ф., Гаджи-Касумов В.С. /Журнал АНХ, №11-12, 1994, с.15.
  2. Некоторые особенности реакции углекислотного риформинга метана - Тагиева Ш.Ф., Каджи-Касумов В.С., Рустамов М.И./ Процессы нефтехимии и нефтепереработки 2012, Т.13, №2(50), с.191-194.
  3. Термодинамическое обоснование возможности получения углеводородов из СОи Н2О - Тагиева Ш.Ф., Касимов А.А., Азизов А.Г.,  Гаджи-Касумов В.С.  и  др. /Нефтехимия и нефтепереработка , № 9, 2013, с.43-47.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4909476
Mobil tel. (+994 50) 6607734
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tshaxla@mail.ru