Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdiev Oktay Bahadur oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu 
Təvəllüdü 16.12.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi  kimya

Epoksisulfidlərin sintezi və çevrilmələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

13


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

9

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elmi tədqiqat nəticəsində qiymətli xassələri olan yeni funksional tərkibli kükürd üzvi birləşmələr, optiki aktiv sopolimlər alınmışdır. Göstərilmişdir ki, merkaptanlar doymamış funksional tərkibli birləşmələrə Markobnikov qaydasının əksinə birləşir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Модифицирование фенолоформальдегидные смолы с эпоксисульфидами. Пласт массы, 1972, №4 с. 21-23.

2. Производное γ-пирона. Ж. гетерцикл. соед., 1980, №1, с. 117-118.

3. Радикальная сополимеризация 2-метокси -4- формилфенилметакрилата с L-(-)-метилметакрилатами. Высокомол. соед., 2014, т. 566, №7, с. 138-143.

Сополимеризация о-, n-асетилфенилметакрилата с L-(-)-Mentilметакрилами, Высокомол. соед., 2010, т.52А, №4, с. 667-671.          

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Polimer Materiallları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6446645 
Mobil tel. (+994 70) 7258277 
Ev tel. (+994 18) 6572604
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

ipoma@science.az