Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Alıyev Əbdül Talıb oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıKəlbəcər rayonu, Moz kəndi
Təvəllüdü 1938-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvi kimya 

Metiltsikloheksanın izomer monoxloridlərinin Hidrogen xloridin qoparılması və birləşməsi və reaksiyalarında konformasiya analizi və stereokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75


28

 

24 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Metiltsikloheksanın monoxloridlərinin həndəsi izomerləri fərdi halda sintez edilərək kimyəvi və spektroskopik metodlarla onların konformasiya analizləri həyata keçirilmişdir.

2. Funksionaləvəzləyiciləri olan tsiklopropilstirolla sintez edilmiş və onların əsasında bir sıra yeni fotohəssas polimerlər alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. 2-Xlormetiltsikloheksanın tsis- və trans-konfiqurasiyalar İQ-spektrlərinin və konformasiya tarazlıqlarının tədqiqi.

2. Tributilstamnilmetakrilatın malein anhidridi ilə sopolimerinin fotokimyəvi strukturlaşması.

3. 2-(p-vinilfenil)-1-amidotsiklopropan və onun N-törəmələrinin fotokimyəvi və termiki polimerləşməsi

4. Poli-P-(2-etoksikarbonil) tsiklopropilstirolun neqativ fotorezistin işığahəssas əsası kimi istifadə olunması.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Sumqayıt Kimya Texnologiya texnikomunda və təbiət elmləri təmaüllü gimnaziyada müəllim
Digər fəaliyyəti  İnstitutun ictimai işlərində fəal iştirak edir, 26 il müddətində laboratoriyanın maddi məsul şəxsi olmuşdur 
Təltif və mükafatları

Dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 18) 6420075 
Mobil tel. (+994 55) 6324560 
Ev tel. (+994 18) 6444560 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az