Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nağıyeva Amaliya Əlizaman qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 17.12.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Boyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.06

Химия высокомолекулярных соединений 

Модификация полипропилена полифункциональном соединениями

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Polipropilenin polifunksional birləşmələrlə modifikasiya edilərək, yeni yüksək fiziki-mexaniki xassələrə malik polimerlər alınmışdır. Funksional əvəzli tsiklopropilstirolların əsasında yeni işığahəssas birgəpolimerlər sintez edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Сополимеризация 1-(n-винилфенол)-2 амидов циклопропанкарбоновой кислоты с метилмета-крилатом.

2. Изучение радикальной сополимеризации n-(2-этоксикарбонил) циклопропилстирола с акрила-том натрия.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6420075 
Mobil tel. (+994 50) 4114452 
Ev tel. (+994 18) 6565411 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az