Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qaramanov Əmiraslan Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Aslanbəyli rəndi
Təvəllüdü 18.01.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvi kimya

Funksional qruplar saxlayan, silisiumüzvi 1,4-dien birləşmələrinin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

84


9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Triorqanosilanların Speyer və ya asetilasetonatdi-karbonil rodium katalizatorunun iştirakı ilə funksional əvəzli 1,4-eninlərə birləşmə reaksiyasına əsaslanan, oksi-, asetoksi-, β-sianetoksi- və qlisi-diloksi qruplar saxlayan, silisiumüzvi 1,4-dienlə-rin ümumi sintezi metodu işlənilib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. A General Procodure for the of Unsaturated Esters of Boric Acid.

2. Heksen-5-in-2-ol-1 əsasında eninlərin sintezi.

3. Funksional qruplar saxlayan silisiumüzvi 1,4-dienlərin sintezi və bəzi xassəri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, S.Vurğun küç., 124, Sumqayıt, AZ5000
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6442531
Mobil tel. (+994 55) 2553314
Ev tel. (+994 18) 6423314 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az