Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bağmanov Balakişi Tağı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası Nefçala rayonu, Xıllı qəsəbəsi
Təvəllüdü 17.10.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Üzvi kimya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi kimya

“endo- və ekzo- Bitsiklo /2.2.1/ hept-5-en-2,3- dikarbon turşusu N-arilimidlərinin oksidləşmə məhsullarının sintezi və stereokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

171

 

86


24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2 doktorant


2 dissertant 

Əsas elmi nailiyyətləri Aromatik mono- və diaminlərin halogenləşmə və oksihalogenləşmə reaksiyalarının tədqiqi, alınan məhsullar əsasında mono- və bis-imidlərin sintezi, sonuncuların epoksidləşmə, dihidroksilləşmə reaksiyalarının öyrənilməsi. Sintez olunan məhsulların fəzavi kimyasının fiziki-kimyəvi, kvant kimyəvi və topoloji tədqiqi sahəsində raşdırmalar.

Elmi əsərlərinin adları

1. Применение топологических индексов в корреляционном анализе N-алкилкарбоксиимидов циклических 1,2-дикарбоновых кислот. Журнал структурной химии, т.51, №1, 2010, с. 22-28.

2. Role of topological indices in description of dependences “structure-property” “Natureal cataclysms and global problems of the modern civilization” International Academy of Science H&E, may,Innsburck-Baku,2009. p. 504-512. v.3.

3. Открытие теории «динамического пространст-венного мышления» и ее применение в современной образовательной системе. Избранные труды Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. Наука и Образование. Москва, 2012, т.2., с. 3-25. 

4. Топологические индексы в корреляционном анализе реакции Дильса-Альдера. Исследование зависи-мости «структура-свойство» и направленный синтез циклических соединений. Palmarium Academic Publishing, Germany,2012,  p. 94.

5. Влияние структурных факторов и природы растворителя в реакциях бромирования aнилинов. Прикладная химия, 2009. №9. Т.82. С.1570-1576

6. Пространственная структура N-арилимидов норборнандикарбоновых кислот. ЖОрХ. 2010,Т.46, Вып.11. c. 1618-1623.

7. Стереохимия реакции дигидроксилирования N-ариимидов эндо- и экзо-бицикло [2.2.1]-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты. ЖОрХ. 2007, Т.43, Вып.11,  c. 1640-1645.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti TDV Bakı Türk liseyi, müəllim. 40 il pedaqoji fəaliyyət təcrübəsi
Digər fəaliyyəti  “Təhsildə Dinamik Fəzavi Təfəkkür Nəzəriyyəsi”nin müəllifi, bu sahədə elmi araşdırmalar
Təltif və mükafatları

1. “Qabaqcıl təhsil işçisi”

2. Fəxri fərmanlar və mükafatlar

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Monomerlərin və polimerlərin stereokimyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 18) 6420169 
Mobil tel. (+994 55) 6707823 
Ev tel. (+994 12) 3440240 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

balakisi_baghmanli@mail.ru