Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdullayev Dəmir Qədir oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü kəndi 
Təvəllüdü 22.06.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.113

Ntft kimyası

Maye fazada aromatik birləşmələrin oksidləşdirici xlorlaşması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54


8  

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir ki, benzol, xlorbenzol, metil, etil, izopropil və dimetilbenzolların maye fazada hidrogen peroksidin xlorid turşusu ilə qarışığında oksidləşdirici xlorlaşması asanlıqla gedir. Nitrat turşusu və natrium hipoxloritin oksidləşdirici xlorlaşma reaksiyasının oksidləşdiricisi kimi tətbiq olun-masının mümkünlüyü göstərilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar əsasında aromatik birləşmələrin maye fazada oksixlorlaşma prosesinin prinsipial texnoloji sxemi təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Toluolun oksidləşdirici xlorlaşmasından mono-xlortoluolun alınması.

2. Etilbenzol və izopropilbenzolun oksidləşdirici xlorlaşması.

3. Fenolun oksidləşdirici xlorlaşması.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6442531 
Mobil tel. (+994 55) 6054833 
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az