Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ramazanov Eldar Abduləli oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Ermənistan respublikası, Krasnoselo rayonu, Yanıqpəyə kəndi
Təvəllüdü 01.03.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Əczaçılıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.03.

Üzvi kimya

1,1,2-üçəvəzolunmuş tsikloheksanların sintezi və konformasiya tarazlığının öyrənilməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46


25

 

10 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Bir sıra 2-əvəzolunmuş 1,1-dialkil- və 1,1- difeniltsikloheksanlar sintez olunmuş və onların konformasiya tarazlığı öyrənilmişdir.

Müxtəlif quruluşa malik α-xlorketonlarla etanditiol, merkartoetanol və monotiolların qarşılıqlı təsiri reaksiyası öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlar nəticəsində başqa yolla alınması çətin olan 2,3-doymamış 1,4-disulfidlərin birmərhələli və sərfəli sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, alınan 1,4-disulfidlərin quruluşu tiol komponentlərin təbiətindən asılıdır.

2,3-doymamış 1,4-disulfidlərin xlorlaşmavə bromlaşma reaksiyaları öyrənilmişdir və müəyyən olunmuşdur ki, alınan məhsulların xarakteri halogenlərin təbiətindən deyil, 2,3-doymamış 1,4-disulfidlərin quruluşlarından asılıdır.

Müəyyən olunmuşdur ki, 2,3-tetrametilen-1,4-dietilenlərin, 2,3- tetrametilen-1,4-oksatienlərin və 1,2-bis(alkiltio) tsikloheksenlərin halogenləşməsi öz-özünə dehidrohallogenləşmə ilə müşayət olunmaqla yüksək çıxımla müvafiq 2,3-benz-1,4-dietilenlər, 2,3-benz -1,4-oksatienlər və 1,2-bis(alkiltio) benzollar alınır. Bu qeyri adi reaksiya əvvəllər məlum olmayıb, birinci dəfə bizim tərəfimizdən aşkarlanmışdır.

Hal-hazırda halogen saxlayan doymamış poliefirlərin sintezi sahəsində tədqiqat işi aparılır.

Elmi əsərlərinin adları

1. New conformational effekt: predominance of the axial conformation in spiro [5,2]-oktan- 4-ol derivatives.

2. Конформационный анализ 1,1,2-тризамещен-ных циклогексанов.

3. Синтез 1,2-бисалкилтиопроизводных цикло-пентана.

4. Бромирование 2,3-непредельных 1,4-дисульфи-дов.

5. Новая реакция для синтеза макроциклических политиоэфиров.

6. Stereochemical studies XXV. Conformational equilibria of 2- substituted 1,1-Dialkyl cyclohexanes.

7. Синтез и модифицирующие свойства эпок-сиакрилата на основе триглицидилового эфира пропантриола.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7680021; (+994 70) 2680021
Ev tel. (+994 18) 6481823; (+994 18) 6580811
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az