Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Aslanova Elnarə Telman qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 25.03.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Oliqo-1,3-dihidroksifenilenlərin alınma qanunauyğunluqlarının, xassələrinin və YTPE ilə qarışıqlarının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22


2

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sənaye polimerlərinin və oliqomerlərinin poli-funksional modifikatorlar və π-elektronları poli-konyuqə sistemli müxtəlif  kimyəvi təbiətli polimerlərlə fiziki-kimyəvi modifikasiyası. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Закономерности генерирования радикальных  центров при окислительной поликонденсации  1,3-бензолдиола. Журн. «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», 2004, №3(18), с. 58-64.

2. Investigation of Regularities and Products of Oxidative Policondensation of 1,3-benzenedi-ol.«Iranian Polimer Journal», 2005, №5, Р.401-410.

3. Электропроводность олиго-1,3-дигидрокси-фенилена, легированного бромом. Азерб. Хи-мический Журнал, 2006, №3, c.27-31.

4. Отверждение N,N’-диглицидилдиэфиросуль-фимидов олигодигидроксифениленом Журнал «Пластические массы», Москва, 2007,  №2, с. 27-29.

5. Некоторые физико-химические и электро-статические свойства полиэтилена низкой плотности, модифицированного олиго-1,3-ди-гидроксифениленом. Журнал «Химические проблемы », 2010, №3, с. 384-388.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6569389
Mobil tel. (+994 50) 3580008  
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

ipoma@science.az