Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Quliyev Kazım Qafar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcülü kəndi, Qubadlı rayonu, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 22.12.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Boyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr 

Metoksimethiləvəzli alkenil tsiklopropanların sintezi, polimerləşməsi və sopolimerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

127


47

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  15

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Funksionaləvəzli tsiklopropan sterol monomerlərinin sintez metodlarının işlənib hazırlanması, onların quruluşu ilə radikal polimerləşmə reaksiyalarında reaksiyayagirmə qabiliyyəti arasında əlaqənin müəyyən edilməsi və makromolekullarında tsiklopropan qrupları saxlayan funksional polimerlərin alınması, alınmış məhsulların mümkün praktik tətbiq sahələrinin aşkar edilməsidir. Neqativ xarakterli polimer rezistlər işlənib hazırlanmış və onların mikroelektronikada istifadə imkanları müəyyənləşdirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Синтез самосшивающийся сополимера на основе 2 глицидилоксиметил-1-(n-винилфенол) циклопро-пана. жур.Пр.Химии

2.Синтез и инфракрасные спектры стереозиров некоторых 2-замещенных n-(винил) фенилциклопропана. Жур.Струк.Хим.

3.Синтез и свойства епоксисодержащих полициклопропилстиролов. Жур.высокомол. соединений.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.

(+994 18) 6441716 

Mobil tel. (+994 50) 7504733 
Ev tel. (+994 18) 6568970 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az