Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Quliyev Ehtibar Məmməd oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 28.02.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.05

Elektrokimya

Hidrogen xlorid turşusunun məhlullarında alkilaromatik, karbohidrogenlərin fotoelektrokimyəvi xlorlaşması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62


15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə elektrokimyəvi üsulla alınmış xlorla, inisiator-dan istifadə etmədən, alkilaromatik karbohidrogen-lərin yan zənıçizində görünən işıqlanmadan istifadə etməklə xlorlaşma aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Фотоэлектрохимическое хлорирование олиго-гидроксимагнит метакрилата на оксисно-рутениево-титановом аноде. Э.М.Кулиев, Т.А.Асланов, И.А.Гусейнов, Г.Д.Гейдарова, Н.М.Агаев. Журн.Хим.пробл., 2010, №4, с.640-643.

2. Фотоэлектрохимический синтез олигоимида 4-сульфоизофталевой кислоты и его антикорро-зионные свойства. Э.М.Кулиев, Н.Р.Бекташи, Т.А.Асланов, Г.Д.Гейдарова, Н.М.Агаев. Аз.хим.журн., 2012, №2, с. 27-30.

3. Электрохимическая окислительная поликон-денсация n-ксилолсульфамида в водных растворах серной кислоты. Э.М.Кулиев, Н.Р.Бекташи, С.Я.Гейдарова, М.Н.Рашидова. Аз.хим.журн., 2013, №2, с. 104-107.

4. Фотоэлектрохимический синтез и молекулярно-массовое распределение олиго-n-ксилол-сульфамида. Э.М.Кулиев, Н.Р.Бекташи, Т.А.Асланов, М.Н.Рашидова. Аз.хим.журн., 2013, №3, с. 102-106.

5. Антимикробная активность 3-м-хлорметилфенил -1,2-эпоксипропана. Э.М.Кулиев, И.А.Гусейнов. Журн. «Химических проблем», 2013, №2, с. 227-229. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 18) 6442531 
Mobil tel. (+994 51) 9811022 
Ev tel. (+994 18) 4547187 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az