Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsmayılov İsmayıl Əliş oglu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Qubadlı  r-n. Saldaş kəndi
Təvəllüdü 20.11.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət universiteti  (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsədə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

Əvəzlənmiş xlorviniltsiklopropanlarin sintezi, polimerləşməsi və sopolimerləşməsi. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Müəlliflik  şəh. - 7
patent - 2 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibində  xlor  atomu  və  müxtəlif  funksional qrupları olan  foto-elektronorezist  xassəyə  malik polialkodiensulfonların  sintezi.
Aşağı  molekul kütləli polietilenin və polietilen tullantılarının fiziki-mexaniki xassələrinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yerli mineral ehtiyatlardan doldurucu kimi, sintez edilmiş maddələrdən appet kimi istifadə etməklə polimer kompozit materialların hazırlanması sahəsində tədqiqat işləri aparıram.

Elmi əsərlərinin adları

1. Перероботка обезвреживание нефтешлаков и почвогрунтов загрязненных отходами бурения и нефтодобычи. Kimya problemləri №2, 2012, s. 256-260.

2.Вилияние на экологическая ровновесие полиэтиленовых отходов и метод их устранения Вестник, Азербайджанской Инженерной Академии  Известия, Баку, 2012, том 4, № 4, с. 118-124.

3. Присоединение тиофенола функционалъно -замещенных хлорвинилциклопропанам по свободнорадикалъному механизму. Сумгаитский Государственный Университет. Научный  Известия, Раздел Естестиенных  и Технических Наук, том 13, №2, 2013, с. 33-37.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6447965
Mobil tel. (+994 50) 5906457 
Ev tel. (+994 18) 6567483 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az