Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Sultanova Mahirə Şahmar qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 23.02.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvü kimya

Silisium tərkibli alfaoksidlərin sintezi və onların bəzi xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34


16


13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Sintez olunmuş mono-və diepoksiorqanosilanlar sənaye istehsalı olan ED-20 epoksid qətranının modifikatoru kimi tədqiq olunmuş, həmçinin xlor-saxlayan poliolefinlərin termostabilizatoru kimi yolanılmışdır. Suspenziya olunan polivinilxloridin yeni tip inhibitoru tapılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. α ,ε- диэпоксиорганосиланы.

2. Непредельные эпоксиланы со связю Si-H.

3. Эпокси- и цианосодержащие кремний-органические диены.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6442531
Mobil tel. (+994 51) 8473523 
Ev tel. (+994 18) 6574833 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az