Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mirmehdiyeva Mətanət Kamil qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 02.09.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Xinonların 4-vinilpiridinlə sopolimerləşməsinin qanunauyğunluqları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibində fenilasetilen və hidroxinon manqaları saxlayan yüksək reaksiyayaqabil yeni oliqomerlərin sintezi

Elmi əsərlərinin adları

1. Мамедов Б.А., Мирмехтиева М.К., Нагиев А.Ю, Эфендиев А.А. Закономерности синтеза и свойства соолигомеров п-бензохинона с 2-винилпиридином. Аз. Хим. журнал, 2006,№ 2, с. 53-59.

2. Мирмехтиева М.К., Ахмедова Г.С., Мамедли С.Б. Исследование реакции соолигомеризации метил 1.4-бензохинона с 4-винилпиридином. Аз. Хим. журнал, 2009, №4, с. 111-116.

4. Ахмедова Г.С., Ханларов Т.Г., Мирмехтиева М.К., Мамедов Б.А. Синтез и свойства соолигомеров п-бензохинона с 2- винилпиридином и получение на их основе эпоксисополимеров  Аз.Хим. журнал, №3, 2008, с. 211-217.

5. Мирмехтиева М.К., Мамедов Б.А., Ахмедова Г.С., Рагимова М.Р. Синтез и свойства олигогидрохинон­фе­нилацетилена. Аз. Хим. журнал, 2012, № 1, с. 39-42.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6445013
Mobil tel. (+994 55) 4401261 
Ev tel. (+994 18) 6557987
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az