Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İşenko Nelli Yakovlevna

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 15.01.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Кimya üzrə fəlsələ doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Doymamış epoksid oliqomerlərin sintezi: quruluşları, xassələri və tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

134


52

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni epoksid qatranlar almaq məqsədilə peroksidlərin termiki parçalanması nəticəsində alınan sərbəst radikalların iştirakı ilə allilqlisid efirinin telomerləşmə reaksiyası öyrənilmişdir. Təklif olunan proses tullantısız olub, ekoloji cəhətdən təmizdir. Sintez olunmuş qatran əsasında istiliyə, termo- və trekinqdavamlı kompozisiyalar işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Композиционные материалы на основе новых эпоксидных смол.

2. Синтез и изучение свойств водоразбавляемого эпоксидного теломера.

3. Получение сложных эфиров алициклического ряда в присутствии нанодиоксидов титана.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6420075 
Mobil tel. (+994 50) 3411434 
Ev tel. (+99412) 4215568 
Faks  
Elektron poçtu

nelly1949@yandex.ru