Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şahnəzərli Rita Zeynal qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 03.04.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft Kimya İnstututu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.06.

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Viniloksi- və alliloksimetiltsiklopropanların sintezi, polimerləşməsi və sopolimerləşməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

109

 

52


29

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bir sıra funksionaləvəzli tsiklopropan tərkibli vinil monomerləri sintez edilmiş, və onların quruluşu,  xassələri və polimerləşmə qabiliyyəti öyrənilmişdir. Səciyyəvi xassələrə (işığa həssaslıq və bioloji aktiv) malik funksional polimerlər alınmışdır. Sənayedə istehsal olunan polimerlərin – polietilenin, polipropilenin və polivinil spirtinin – funksionallaşdırılması sahəsində tədqiqatlar aparılmışdır. Polivinilxlorid, poliolefinlər və epoksid qətranlar əsasında xüsusi təyinatlı kompozisiya materialları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Синтез и свойства функциональнозамеще­н­ных непредельных полисульфонов.

2. Хлорсодержащие сульфиды – присадки к смазочным маслам.

3. Фоточувствительные материалы на основе сополимеров винилциклопропиловых эфиров с малеиновым ангидридом.

4. Высокопрочные композиции на основе вторичных полиэтилена и полиамида.

5. Functionalization of polystyrene by vinylcyclopropane and compositions  on the basis of the prepared polymers.

6. Биологическая защита полимерных композиций с применением серосодержащих аддуктов.

7. Бактерицидные пластификаторы для поливинилхлорида на основе аллилциклопропилметиловых эфиров.

8. Этерификация винил(фенил)циклопропил­кар­­­бинолами ангидридсодержащих сополимеров и получение фоточувствительных материалов.

9. Циклопропансодержащие фоточувствительные резисты на основе модифицированного поливинилового спирта.

10. Этерификация поливинилового спирта и синтез фоточувствительных полимеров.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6425875
Mobil tel. (+994 50) 7613474
Ev tel. (+994 18) 6552891
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

shahnazarli@mail.ru