Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəfərov Vaqif Əziz oğlu

 

Veb-sayt   Image result for Cəfərov Vaqif Əziz oğlu
Anadan olduğu yer Erm. SSR, Əzizbəyov r-nu, Heç-heç kəndi
Təvəllüdü 15.11.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Кimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi kimya

Bəzi tioqlisid efirlərinin sin­tezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110


11


13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 25

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

1
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Джафаров В.А., Бекташи Н.Р. Высокоэф­фек­тив­ная эксклюзионная хрома­тог­рафия поли­функ­циональных эписульфид­содер­жа­щих полимерных комплексов.   ВМС, серия А., 2004, том 46, № 12, с. 2028-2034.

2. Джафаров В.А., Гусейнов Ш.Л., Стороженко Г.А. Разработка способа полу­че­ния эпи­суль­фид­содержащих аммо­ние­вых по­ли­­элек­тро­литов. Журнал Энциклопедия Инженера-химика, № 1, 2014, с. 7.

3. Jafarov V.A. Aminoetihidrocarbamide-contai­ning polyelec­tro­lytes as inhibitors of acid corro­sion in steel. Materials Science volume 46, N 1, p. 134-138.

4. Jafarov V.A. Absorbing capacity of Accelerated Electrons Flon of Some Polyfunctional Episulphide, Aminothiocarbamide Containing Polyelectro­ly­tes. Journal of materials science research, vol. 2, N 4, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6445003
Mobil tel.

(+994 50) 3697096

(+994 70) 3697096

Ev tel. (+994 18) 6425994
Faks

(+994 18) 6420400

Elektron poçtu

Vaqifaziz@mail.ru