Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Allahverdiyeva Xəyalə Vagif gizi

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 30.09.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Kükürd anhidridinin hidrogen sulfidlə katalitik reduksiyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18


6


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Əlvan metallurgiya və qaz sənayesinin kükürd tərkibli zərərli qazlarından (SO2, H2S, COS, CS2) katalitik üsulla reduksiya etməklə, ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən qiymətli xammal olan sərbəst kükürdün alınması texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Изучение активности клиноптило­лит­содержащих катализаторов в процессе Клаус.

2.  К вопросу о получении элементарной серы гетерогенно-каталитическим восстановлением диоксида серы.

3. Исследование каталитической активности природного и модифицированного клино-птилолита в процессе Клауса.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 18) 6441337
Mobil tel. (+994 55) 2260801
Ev tel. (+994 18) 6424505 
Faks  
Elektron poçtu

yaxa_kam@yahoo.com