Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəzərəliyev Xəyyam Qüvvət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Erm. SSR, Sisiyan r-nu, Dəstəyird qəsəbəsi
Təvəllüdü 15.09.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərb. Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Kimya fakultəsi
Elmi dərəcəsi Кimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolkullu birləşmələr kimyası

n-(2-funksionaləvəzli) tsiklopropilstirolların sin­tezi və polimerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

57


26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Poliolefinlərin funksionallaşmasının elmi əsas­la­rının işlənib hazırlanması və onlar əsasında kom­pozisiya materialları və nanokompozitlərin yaradılması.

Yan zəncirində müxtəlif funksional qruplu tsik­lo­propan həlqəsi saxlayan funksional polimer­lərin alınması və onların mikroelektronikada istfadə olunmasının müəyyənləş-dirilməsi.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Funksionaləvəzli tsiklopropilstirolların sintezi və onlar əsasında polimerlərin alınması.

2. n-tsiklopropil və qemd:xlorəvəzli stirolların poli­merləşməsi və sopolimerləşməsi.

3. Viniltsiklopropil efirlərinin malein anhidridi ilə so­polimerləri əsasında fotohəssas materialların alınması.

4. Epoksid qətranları üçün hallogentərkibli modifi­ka­torların alınması.

5. Rezin qarışıqlarının vulkanlaşmasını azaldan dixlorəvəzli viniltsiklopropanların etanditiolla bis adduktlarının alınması. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4096176 
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az