Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynova Zülfira Neymət qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞəki şəhəri
Təvəllüdü 14.02.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya institutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.06


Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası modifikasiya olunmuş termiki və kimyəvi davamlı tikilmiş polietilenin alınma prosesində selen və tellurun effekti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55


25


25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Poliolefinlərin xüsusən polietilen polipropilenin kompozisiyasının (PE+PP) zərbəyə davamlığını, elastikliyini, kimyəvi və termiki davamlığını və s. yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, PE+PP qarışığının butadiene sterol, butadiene nitril, butil elastomerləri, selen və tellur (Se, Te) əlavələri ilə emal prosesində modifikasiyası sahəsində tədqiqat işləri aparılmışdır.

Alınan nəticələr göstərir ki, elastomerlərin strukturlaşdırıcı əlavələrin mahiyyətindən asılı olaraq kompleks xassələrə malik termoelastoplastlar (TEP) almaq mümkündür.

Elmi əsərlərinin adları

1. Polimer composition materials on the basis of modified mixtures of thermoplasts.

2. Термостабилизованные термоеластопласты на основе смеси полиолефинов и эластомеров

3. Nanocomposite Polimer Materials on the basis of polyethylene of high pressure.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6447965
Mobil tel. (+994 50) 3556199 
Ev tel. (+994 18) 6553857 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az