Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doкtorları

Qarayev Əhməd Məmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Nax. MR. Babək r-n, Şıxmahmud kəndi 
Təvəllüdü 01.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2303.01

Qeyri - üzvi kimya

Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III)sulfid əsasında tiobirlışmılırin su mühitində alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

 

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III)sulfid əsasında tiobirlışmılırin su mühitində alınması, Solvotermal metodla sürmə (III)selenid nanobirləşməsinin alınması, . Sb2S3 nanobirləşməsinin alınma metodu 
Elmi əsərlərinin adları 1. Molibden. Bakı, ADPU, 2012 ,160 s.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan,”Əcəmi” 2013, 402 s3.Sb 2 Sе 3 –CuCl-H 2

3. Osistemindən mis sürmə selenidin su mühitində alınması. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, “Tusi“ 2013, № 4, s 17-24

4.Solvotermal metodla sürmə (III)selenid nanobirləşməsinin alınması. “Наука и Мир”, 3(3), 2013

5. Qurğuşun-sink filizinin kollektiv flotasiya şəraitinin öyrənilməsi, NDU, Elmi Əsərləri, 2013, № 1,(49), s 3-5

6. Sb2Sе3 nanobirləşməsinin sintezi və xarektristikası. “Химия и химическая технология в ХХI веке”, Материалы конференции, Томск, 2013 , с  89-92

7. Sb2S3  nanobirləşməsinin alınma metodu, ФƏН -НАУКА, Бугульма, Апрель, 2013, с 5-10

8. Elementar kükürdün etilendiamində həllolması. Kimya Problemləri, Bakı, 4, 2012, s 521-524

9. Sb2 Sе3 –AgNO 3 -H2O sistemindən gümüş selenesürmənin su mühitində alinmasi şəraitinin öyrənilməsi. AMEA-ın Məruzələrı, Bakı, 2, 2012, s 34-41

10. Dardağ sürmə filizindən alınmış sürmə(III) sulfiddən hidrokimyəvi üsulla sürmə(IV)oksidin alınması prosesinin tədqiqi. Материалы III Международной научно- практической конференции, Москва, 2012, с 37-39

11. Darıdağ sürmə filizinin natrium sulfid məhlulunda həllolma prosesinin öyrənilməsi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, № 2, s 15-19

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar  Institutu. Naxçıvan ş. Heydər Əliyev pr. 35 
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 36) 5456982 
Mobil tel. (+994 55) 9145454 
Ev tel. (+994 36) 5414626 
Faks  
Elektron poçtu ahmedgaraev@mail.ru