Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doкtorları

Rzayeva Aliyə Bayram qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan ş. 
Təvəllüdü 06.05.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.01

qeyri-üzvi kimya

Metal ionu(CuI, II, TlI, AgI, PbII, FeII, CdII, CoII, NiII) –In2S3 – su sistemlərindən tioindatların alınması və xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

16

 

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  2
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İndiumun üçlü halkogenidlərinin su mühitindən alınması metodlarının işlə nib hazırlanması. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Yeni üsulla indium(III)sulfidin alınması. “Elm və təhsil” Vesbaden, Almaniya, 2012,  s.20-23.
  2. Sb2S3 nanobirləşməsinin alınması. “Fən-elm”  elmi jurnal, Buqulma, 2013, s.5-9.
  3. Solvatermal üsulla sürmə(III)selen nanobirləşməsinin alınması. “Elm və dünya” beynəlxalq elmi jurnal, №3(3), Volgograd, 2013, s.40-45.
  4. Hidrotermal metodla MoS3 nanobirləşməsinin alınması. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. №2, 2013, s.18-23.
  5. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Patent İ 2009 0154.
  6. Yeni üsulla CuIn2S4 birləşməsinin alınması. “Alternativ enerji və ekologiya”, beynəlxalq elmi jurnal,  2006, s. 84-85.
  7. İndium, Naxçıvan, Tusi , 2012,  165 s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikası Gənc alimlər təşkilatınnın üzvi 
Təltif və mükafatları 1.2013-cü ildə elm sahəsindəki nəaliyyətlərinə görə “İlin gənc alimi”

2.Elm sahəsində səmərəli  fəaliyyətinə görə NMR Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Diplom”, 2014

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, H.Əliyev pr.35 

Vəzifəsi böyük elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 36) 5446993 
Mobil tel. (+994 70) 3626280 
Ev tel. (+994 36) 5456651 
Faks  
Elektron poçtu aliye.rzaeva@mail.ru