Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doкtorları

Məmmədova Fizzə Sadıx qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 22 aprel, 1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakl Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.02 – analitik kimya

Azosafraninlər stibium və bismutun ekstraksiyalı-fotometrik təyinində 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

126

 

17

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1, 1.

1 patent təqdim edilmişdir 

Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sorbsiya proseslərində tarazlıq, kinetik və termo-dinamik qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqa-mətində aldığım nəticələr 44-cü Ümumdünya kimya konqresində və çoxlu sayda  Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Sürmənin (V) fotometrik təyini üsulu.  Patent ,İ 2010 0105.

2.Xrom (VI) ionlarının anionitlərlə sorbsiyasına bir sıra amillərin təsiri /AMEA-nın məruzələri, 2010,c.66,  №2,s 66-723. Cu

2+

, Zn

2+

, Co

2+

və Ni

2+

ionlarının Daueks M-4195 ioniti ilə sorbsiyasının termodinamikası – XVII Beynəlxalq kimyəvi termodinamika konfransı, Samara, 2011, s. 5-8

4.Seçici konsentrat almaq məqsədi ilə qurğuşun- sink filizinin flotasiyası/ Avropa elm və texnologiyası , Vaysbaden, Almaniya , 2012, s. 62-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il 
Digər fəaliyyəti  “Təmiz Dünya” İctimai Birliyinin sədri 
Təltif və mükafatları AMEA NB. Fəxri Fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Heydər Əliyev 35  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8681579 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ada.nat.res@mail.ru