Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəsibova Aygün Namiq qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.01.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

2226.01 (01.04.25) 2426.01 (03.00.16) 2406.01 (03.00.02)

Biofizika, ekologiya

Bəzi radioekoloji amillərin tilakoid membranlarında elektron nəqliyyat zəncirinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

69

 

28

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq prof. R.İ.Xəlilov ilə birgə bitki nümunələrində müxtəlif  temperaturlarda maqnit sahəsinin geniş intervalında  xarakterik geniş EPR siqnalı (g=2,32 və ΔH=320 Qs) müşahidə edilmişdir.  Müxtəlif metodlarla (İQ spektroskopiya, UB –Vis spektroskopiya, Keçirici Elektron Mikroskopu, Skanedici Elektron Mikroskopu ) bu siqnalın dəmir oksidi maqnit nanohissəciklərinə (maqnetit –Fe3O4 və magemit-γ-Fe2O3) mənsub olduğu göstərilmiş və radiasiya amillərinin bu siqnala təsiri öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Nasibova A.N. Influence of UV radiation on oxidation-reduction transformations of sytokhrome b-559 and output H2O2 in photosystem2.//Science Without Borders. Transactions of the Intern. Academy of Science H&E. V.3.2007/2008. Innsbruck. P.136-140.

2. Ahmadov I.S., Nasibova A.N., Khalilov R.I. The plasmamembrane sensitivity of plant cells to UV-B irradiation // Proceedings of the University of Rousse, Bulgaria, 2009.

3. Халилов Р.И., Насибова А.Н. Эндогенные ЭПР-детектируемые железосодержащие наночастицы в растительных объектах. // BDU, Xəbərlər, 2010, с. 35-45.

4. R.I.Khalilov, A.N. Nasibova., V. A. Serezhenkov, M.A.Ramazanov, M.K. Kerimov, A.A. Garibov, and A.F. Vanin.Accumulation of Magnetic Nanoparticles in Plants Grown on Soils of Apsheron Peninsula. // J.Biophysics, Moscow, 2011, vol.56, N2, p.316-322.

5. Р.И.Халилов, А.Н.Насибова, Р.Д. Касумов. Магнитные наночастицы в растениях: ЭПР исследования. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, N4, 2011, s.56-62.

6. А.И. Ахунд-заде, А.Н.Насибова, Н.З. Асадова, Р.И.Халилов. Цитогене-тические эффекты и формирование наночастиц магнетита в семенах и листьях растений в условиях радиоактивного загрязнения. // Journal of Qafqaz University. № 34, 2012. C. 41-45.

7. А.Н.Насибова, Р.И.Халилов, Б.В. Трубицин, чл. корр. НАНА А.А.Гарибов, А.Н.Тихонов. Магнитные наночастицы оксида железа в растениях, произрастающих на радиоактивно загрязненных территориях Апшеронского полуострова. // Доклады. Национальная Академия Наук Азер-байджана. 2013, LXIX, №2, стр.31- 39.

8. A.N.Nəsibova, R.İ.Xəlilov. Bitkilərin yarpaq və toxumlarında endogen paramaqnit mərkəzlərə radioaktiv çirklənmənin təsiri. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. № 3, səh.66-72, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA Radiasiya Problemləri Institutunun seminar şurasının üzvü (radioekologiya ixtisası üzrə).
2. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Elektron Paramaqnit Rezonans Cəmiyyətinin üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi
Digər fəaliyyəti  1. Grant project “Development of new bioindication systems for monitoring of the radioactive contaminated areas of Apsheron” supported by Azerbaijan National Scientific Fund and ANSF – CRDF/BGP –II; AZB 1 – 3120 – BA-08. 2008-2010.

2. STCU-5590. Assesment of potential ecological risks of vegetables grown on Absheron soils, polluted by layer waters. 2012 - 2013.

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyələşdirdiyi – (EİF-2012-2(6)-39/20/3-M-11) “Bioloji strukturlarda metal nanohissəciklərinin formalaşmasının tədqiqi” adlı qrant layihəsinin rəhbəri.2013-2014.

4. STCU-5917. “Development of biotechnology methods for cleaning of wastewater discharged into the Caspian Sea” adlı beynəlxalq qrant layihəsinin rəhbəri. 2014-2016.

5. ARDNŞ-nin maliyyələşdirdiyi “Neftin fiziki-kimyəvi xassələrinə fiziki amillərin təsirinin kompleks tədqiqi” adlı qrant layihəsinin üzvü. 2013-2015.

6. “Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsinə şagirdlərin hazırlanması və nəticələr: 2012-ci il – 1-ci yer, 2013-cü il – 2-ci yer, 2014-cü il – 2-ci yer və ABŞ-da İntel İSEF də iştirak.

Təltif və mükafatları 1. "Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsinə hazırladığı şagirdlər yüksək nəticə göstərdiklərinə görə serifikatlar. AR Təhsil Nazirliyi.

2. Beynəlxalq konfranslarda iştirak və çıxışlarına görə sertifikatlar.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5102681
Mobil tel. (+994 50) 3956530
Ev tel. (+994 12) 5413575
Faks  
Elektron poçtu aygün-nasibova@rambler.ru,

aygun.nasibova@mail.ru