Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Salmanov Famin Tahir oğlu

 

Anadan olduğu yer Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi 
Təvəllüdü 12.02.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2225.01

Radiasiya materialşünaslığı

TlİnS2(V) birləşmələrinin elektrik və dielektrik xassələrinə g-şüaların təsiri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

126

 

46

 

 

16
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri A3B6 и A3B3C62 tipli birləşmələrin qəfəsinin temperatur qeyri stabilliyinin tədqiqatları ilə faza keçidlərin mövcudluğu aşkar edilmiş və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. İlk dəfə təyin edilmişdir ki, faza keçidləri ifrat strukturlu “incommensurate” temperatur oblastları ilə müşahidə olunur. Bu da tədqiq olunan qəfəs dinamikasının xüsusiyyətlərindən tam və dolğun şəkildə informasiya əldə etmək üçün imkan yaradır. Aparılan tədqiqatların nəticəsi kimi, müəyyənləşdirilmişdir ki, bəzi şərtlər daxilində, laylı və zəncirvarı quruluşlu kristallar aşağı ölçülü sistemlər kimi özlərini göstərir. Belə ki, bu birləşmələrdə relaksor tipli temperatur asılılığı, dielektrik əmsalının mənfi qiymətləri, kvant nöqtələrinə xas olan energetik spektr, mezoskopik ifrat strukturlar, terahertz  oblastında güclü udma zolaqları və s. xüsusiyyətlər müşahidə edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Relaxor properties and conductivity mechanism of γ-radiated TlInS2 crystals. FTT, Solid State Physics (Physica Tverdovo Tela), 2005, v.47, N.9, p.1665-1669.

2. “Specific Features of Conductivity of γ–Irradiated TlGaTe2 Crystals with Nanochain Structure” Semiconductors 44, 485 (2010).

3. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2. Физика твердого тела. 2011, том. 53, вып. 8, с. 1488-1492.

4. Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2 Crystals. Japanese Journal of Applied Physics. 50 (2011), 05FC09-1 – 2.

5. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInSe2 и lInTe2.Физика и техника полупроводников. 2011, том 45, вып. 11, с. 1441-1445.

6. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2. Физика и техника полупроводников. 2011, том 45, вып. 8, с. 1009-1013.

7. “Ionic conductivity and dielectric relaxation in γ - irradiated TlGaTe2 crystals”. FTP, (Physica i Technica Poluprovodnicov), Semiconductors 47, No.5, 696-701 (2013).

8..Conductivity over localized states of the system of (TlInSe2)1–x(TlGaTe2)x solid solutions, Semiconductors 49 (12), 1655-1660

9. On the polarization caused by bulk charges and the ionic conductivity in TlInSe2 crystals, March 2014, Semiconductors 48(4)

10. Phase Transition in TlS, TlSe and TlInS2 Crystals Caused by Nanoscale Defects, August 2017 DOI10.11159/tann17.116 Conference: International Conference of Theoretical and Applied Nanoscience and Nanotechnology

11. Phase Transition in TlS, TlSe and TlInS2 Crystals Caused by Nanoscale Defects, January 2018, DOI10.11159/ijtan.2018.002

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  MDB ölkələrinin Gənc Alimlər Şurasının İdarə heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları AR Gənclər və İdman nazirliyinin mükafatı “Gənclər Mukafatı” laureatı (2012-ci il),

Yasamal Rayon İcra hakimiyyətinin "FƏXRİ FƏRMANI! -2016

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392579
Mobil tel. (+994 70) 2083033
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu famin-salmanov@rambler.ru,

gencalim@science.az