Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad şəhəri 
Təvəllüdü 01.03.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2220.01 (01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

İnSe və GaSe əsasında heterokeçidlərin fotoelektrik xassələri və enerji zona diaqramı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

65


42

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1- müəlliflik şəhadətnaməsi, 10-patent
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri 1. 4,5 Мев enerjiyə və 1кВт ğücə malik ЭЛУ-4 elektron sürətləndiricisində sürətlənmiş elektronlar vasitəsi ilə nazik təbəqəli yarımkeçiricilərin zona quruluşu tədqiq edilmış, radiasiyanın təsiri ilə yaranan defektlərin bu kristalların fiziki xassələrinə, fotopleoxraizm və anizotropluğuna təsiri öyrənilmişdir. Laylı yarımkeçiricilərin və onlar əsasında heterokeçidlərin, MDY strukturların elektrik, fotoelektrik, xassələri tədqiq edilmiş, ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsinin (İYT), ionlaşdırıcı şüaların, sürətlənmiş elektronların bu çeviricilərin fiziki xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Son illərdəki tədqiqatlar müxtəlif maddələrdə radiasiya defektlərinin əmələ gəlmə mexanizmləri, onların maddənin fiziki, kimyəvi, səthi xassələrinə təsiri qahuhauyğunluqlarının aşkar edilməsinə həsr olunmuşdur.

2. Radiasiyaya davamlı material kimi kosmik texnikada və nüvə texnologiyasında geniş tətbiq sahəsinə malik olan nanosilisium və onun oksidli birləşmələrinin neytron şüalarının təsiri altında fiziki xassələrində baş verən dəyişikliklər geniş tədqiq edilmiş, radiasiyaya davamlılıgın artırılması yolları araşdırılmış, bu sahədə mühüm nəticələr əldə edilmışdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кязым-заде А.Г.Ахмедов А.А., Мехтиева Р.Н. Сэндвич фоторезисторы на основе гетеропереходов InSe-GaSe, ФТП, т.25, №8, 1991, с. 1392-1396

2. Z. Sadixov, R.Mextieva Scintillation detectors for operation in high magnetic fields: recent developments based on arrays of avalanche microchannel photodiodes, J. Nuclear İnstruments and Methods in Physics Research A 581, 2007, p.443-446.

3. З.Садыгов, А.Ольшевский, Р.Н.Мехтиева и др. Микроканальный лавинный фотодиод с широким диапазоном линейности, Письма в ЖТФ,2010, том 36, вып.11, стр.83-89

4. Л.Тайыбов, Р.Н.Мехтиева Расчет эффективной доли запаздывающих нейтронов и времени жизни мгновенных нейтронов в реакторе ИБР-2М, Журнал Атомная Энергия, Т.111,ВЫП.2, 2011, s.88-92

5. Л.Тайыбов, Р.Н.Мехтиева Экспериментальная оценка параметров кинетики ИБР-2М по стохастическим шумам мощности, Атомная энергия. 2012, т.114, № 4, с. 202-205.

6. L.Tayıbov, R.N.Mehdiyeva Measurement of the pulse shape and pulse energy distribution at the İBR-2M reactor, Azerbaijan Journal of Physics, 2012, v. XVIII, No. 3, section: En., pp. 50-53.

7. М.Н. Мирзоев, А.А.Гарибов, Р.Н.Мехтиева и др Исследование уранилортосиликатов методами ИК-спектроскопии и дериватографии, Вопросы атомной науки и техники, сер.Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение №2 (78) стр. 134-138, 2012

8. Shiraz Mammadov and R.N.Mehdiyeva Radiation-chemical structure of acrylo-nitrile butadiene rubber with copolymer vinil chloride and vinil acetate, American Journal of Polymer Science 2013, 3(4), p.76-82

9. E.M.Hüseynov, A.A.Qaribov, R.N.Mehdiyeva Influence of neutron irradiation and temperature on the electric conductivitu of SiO2 nanoparticles, Joural of Electrostatics 74, 2015 p. 73-78 ELSEVIER

10. Э.Б. Аскеров, Р.Н.Мехтиева и др. Электронографические исследования образования фаз Tl−Fe−Se и кинетики фазовых превращений пленок TlFeSe2. Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 11, стр. 1484-1486

11. Huseynov E., Garibov A., R.Mehdiyeva Study of blend composition of nano silica under the influence of neutron flux, Nano Convergence, Springer, 2014, v.1, pp. 21.1–21.8

12. E. Huseynov, A.Qaribov, R.N.Mehdiyeva TEM and SEM study of nano SiO2 particles exposed to influence of neutron flux Journal of Materials Research and Technology 5, 3, 213–218, 2016, Elsevier

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Respublikası qadınlarının konfederasiyasının sədr müavini (Alim qadınlar)

2. “Qadınlar nüvə elmində “Beynəlxalq təşkilatının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti, dosent
Digər fəaliyyəti 

“Yeni Azərbaycan Partiyası“ ilk partiya təşkilatının sədri

Radiasiya Problemləri İnstitutunun Qadınlar Şurasının sədri

Təltif və mükafatları

“Tərəqqi” medalı, Vəsiqə № 0066  Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyevin 14 dekabr 2005-ci il tarixli Fərmanı,

AMEA-nın Fəxri Ffərmanları (2005 və 2010 və 2016-cı illərdə)

XX əsrin gənc alimi diplomu

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi İcraçı direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5100592,

(+994 12) 5383224

Mobil tel. (+994 51) 8209405
Ev tel. (+994 12) 5395842
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu ravan.m.n@rambler.ru