Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Aslanov Zamiq Novruz oğlu

 

Anadan olduğu yer Xocavənd rayonu, Haxullu kəndi
Təvəllüdü 14.07.1982
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin fəaliyyətinin konstitusiya hüquqi əsasları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun anlayışı və dövlət hakimiyyəti sistemində yeri / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi Məqalələr Məcmuəsi. 18-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2007, s. 42-46

2. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin fəaliyyətində qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun əhəmiyyəti // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, № 3-4 (11-12), s. 61-65

3. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun yaranması / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 20-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 80-86

4. Xarici ölkələrdə İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) institutunun yaranması və inkişafı // Hüquqi dövlət və qanun, 2008, № 6, s. 25-29

5. Xarici ölkələrdə ombudsmanın fəaliyyətinin xüsusiyyətləri / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 55-61

6. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin səlahiyyətləri / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 16-23

7. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsinin hüquqi tənzimi // Qanun, 2008, № 07 (171), s. 7-13

8. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) institutunun təşəkkülünün tarixi şərtləri / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları (Məcmuə). Bakı: Elm, 2008, s. 371-374

9. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsmanın) konstitusiya hüquqi statusunun anlayışı / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 1-ci buraxılış. Bakı, 2009, s. 82-85

10. Необходимость и сущность института уполномоченного по правам человека (омбудсмана) // Право: теория и практика, 2009, № 2 (115), с. 7-12 

11. Основные принципы деятельности уполномоченного по правам человекака (Омбудсмана) // Юриспруденцiя: теорiя i практика. Киïв, 2009, № 9 (59), с. 11-16

12. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun əlamətləri / «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2009, s. 42-45

13. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi mexanizmində rolu / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2009, № 3, s. 22-29

14. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) institutunun fəaliyyəti insan hüquqlarının effektiv təminatının mühüm şərti kimi \ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2009 (iyun), s. 508-510

15. Azərbaycan Respublikiasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin fəaliyyətinin konstitusiya hüquqi əsasları. Monoqrafiya. Bakı: Avropa, 2011, 204 s.

16. Əsas insan hüquqlarından biri kimi təhsil hüququnun anlayışı və mahiyyəti // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2012, № 2 (30), s. 36-43

17. Azərbaycan və Çin davamlı sosial-iqtisadi inkişaf yolunda / “Çin və Azərbaycanın iqtisadi inkişaf fenomeni vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarının inkişafı kontekstində” mövzusunda beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. Bakı, 2013, s. 166-168

18. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik probleminə dair / “NATO-nun yeni strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları” mövzusunda beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. Bakı, 2013, s. 50-51

19. Silahlı münaqişələr dövründə qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsində beynəlxalq hüquq normalarının milli qanunvericiliyə implementasiyası // Dirçəliş – XXI əsr, 2013, № 178-179, s. 278-294

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü    
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3782598
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zamig.aslanov@gmail.com