Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Arifə Rəbbil qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu 
Təvəllüdü 07.08.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2413.01

Entomologiya

Lənkəran zonasında meşə və meyvə ağaclarının əsas zərərvericilerı və entomofaqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Laboratoriyanın apardığı elmi-tədqiqat işlərində icraçı kimi iştirak etməklə yanaşı, Lənkəran bölgəsində məşə və meyvə ağaclarına zərər verən həşəratlar və entomofaqlarına həsr olunmuş dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi.İlk dəfə olaraq meşə sahələri və meyvə bağlarında dörd dəstəyə, 17 fəsiləyə mənsub 101 növ zərərverici aşkar edilmişdir. Bunlardan 40 növü məşe ağaclarına, 41 növü meyvə ağaclarına, 20 növü isə həm meşə həm də meyvə ağaclarına zərər verir. 27 dominant növün bioekoloji xüsusiyyətləriç təsərrüfat əhəmiyyətli, daha ciddi zərər verən 10 növün fenologiyası, 13 növünün uçuş dinamikası, 16 növün isə parazit və yırtıcıları aşkar edilmişdir. Zərərvericilərdən 7 növü Azərbaycan faunasi, 31 növü Lənkəran bölgəsi; 4 dəstəyə 12 fəsiləyə mənsun 89 növ entomofaqdan 5 növü Azerbaycan faunası 13 növü Lənkəran bölgəsi üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. Aşkar edilmiş entomofaqlardan 14 perspektivli entomofaqın bioekoloji xüsusiyyətləri, sahib parazit münasibətləri, zərərvericilərin sayının tənzimlənməsində onların rolu öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq zərərvericilərin və onların təbii düşmənlərinin həyat fəaliyyətinə təsir edən ekoloji amillərin rolu araşdırılmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Энтомофаги основных вредителей лесных и плодовых культур в Ленкоранской зоне Азербайджана.

2. Meşə və meyvə ağaclarının zərəverən başlıca həşəratların sayının tənzimlənməsində entomofaqların rolu.

3. Значение комплексов паразитов б регулировании численности вредителей плодовых культур в условиях Ленкоранской зоны Азербайджана.   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Zooloqlar Cəmiyyəti 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə
Vəzifəsi Elmi  işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 4553001 
Ev tel. (+994 12) 5965086 
Faks  
Elektron poçtu Arifaaliyeva1963@gmail.com